Vi er ISO-sertifisert

Derfor har vi:

  •  Fornøyde kunder, gjennom god informasjon for, under og etter behandling
  • Fornøyde ansatte, gjennom gode systemer for bl.a. etterutdannelse
  • Utstyr og hygiene med høy standard
  • Pasientjournaler med riktig innhold
  • Jevnlige kontroller
    Kontinuerlig forbedring
ISO 9001 Sertifesert av Den Norske Veterinær forening
ISO 9001 Sertifesert

Det beste for ditt dyr

Som medlem a Den norske veterinærforeningens sertifiseringsordning, er dyreklinikker og dyresykehus sertifisert iht. ISO 9001:2015 for kvalitetsledelse. ISO-standardens hovedformål er kvalitetssikring av arbeidsprosesser, samt forbedring og effektivisering av disse, slik at det blir mer tid og fokus på det aller viktigste; nemlig veterinærens behandling av dyret og på god kommunikasjon, slik at du som dyreeier blir informert og rådfort i forbindelse med ditt dyrs behandling og oppfølging

Play Video about 9001:2015 ISO-sertifisert - mørk bakgrunn