Vaksinasjon av hund og katt

Vaksinering av hund

I Norge er vi så heldige at vi har få dødelige smittsomme sykdommer hos hundene våre. Dette skyldes delvis klimaet vårt og at vi er noe avsidesliggende rent geografisk, men i hovedsak kan vi takke den høye vaksineringsgraden hos hundene våre. Fordi storparten av norske hunder er vaksinerte og dermed selv er beskyttet mot sykdom, senkes risikoen for at hunder som ikke kan få vaksinen (f.eks. svært unge valper, hunder med dempet immunforsvar osv) kan bli smittet og sykne til. På grunn av den høye vaksineringsgraden er det svært sjeldent vi har utbrudd av disse sykdommene i Norge i dag, i motsetning til i mange andre land (og også Norge for titalls år siden) der disse er veldig vanlige dødsårsaker.

Kjernevaksiner og tilleggsvaksiner for hund

De tre virussykdommene med høy dødelighet vi ser sporadisk i Norge er smittsom leverbetennelse (HCC), valpesyke (distemper) og hundepest (parvoinfeksjon). Disse tre inngår i de såkalte kjernevaksinene som anbefales for alle hunder uavhengig av hvor i verden hunden befinner seg. Ved siden av kjernevaksinene som gjelder for hunder i hele verden har vi tilleggsvaksiner som anbefales ut i fra lokale forhold. I Norge anbefales det, i tillegg til kjernevaksinene, å vaksinere mot kennelhoste. Om hunden skal til utlandet er det flere sykdommer som den må beskyttes mot, for eksempel rabies og leptospirose, avhengig av hvor den skal.

Vaksineanbefalinger for hund

Vaksineanbefalingene har forandret seg flere ganger opp gjennom tiden, og anbefalingene har kunnet variere mellom ulike veterinærer og oppdrettere. For å sikre at anbefalingene er helhetlige og de beste for hunden ble det satt ned et utvalg av veterinærverdens fremste immunologer som kontinuerlig revurderer anbefalingene etterhvert som ny forskning foreligger. Det er basert på dette ekspertpanelets vurderinger at følgende grunnvaksineringsregime for valp anbefales:
  1. vaksine: 8 uker, DHP
  2. vaksine: 12 uker, DHP + BbPi/DHPPi
  3. vaksine: 16 uker, DHP vaksine (1. første booster):
  4. 12 måneder, DHP + BbPi/DHPPi
Deretter bør hunden vaksineres årlig mot kennelhoste og hvert tredje år mot valpesyke, leverbetennelse og hundepest.

Typer vaksiner for hund

DHP: kjernevaksine. Anbefales til alle hunder. Gir full beskyttelse mot valpesyke (Distemper), smittsom leverbetennelse (HCC) og hundepest (Parvo-infeksjon). Gis ved 8, 12 og 16 ukers alder, deretter ved 1 års alder, deretter hvert 3. år. BbPi: tilleggsvaksine mot kennelhoste. Anbefales til alle hunder i Norge. Kennelhoste, i likhet med forkjølelse hos oss mennesker, kan skyldes flere ulike typer virus og bakterier. Kennelhostevaksinen beskytter mot de vanligste smittestoffene; parainfluensavirus (Pi) som gir «vanlige» forkjølelsessymptomer med hoste og slapphet, og bakterien Bordetella bronciseptica (Bb) som kan forverre infeksjonen og gi alvorlig, og noen ganger livstruende, lungebetennelse. Om hunden blir smittet av et annet type virus enn det som er i vaksinen kan den fortsatt få forkjølelsessymptomer og dermed «kennelhoste» til tross for vaksinering. Disse andre virusene gir dog ofte mildere symptomer og mindre alvorlig sykdom. BbPi gis som nesedråper og skal gjentas årlig. DHPPi: beskytter mot valpesyke (Distemper), smittsom leverbetennelse (HCC), hundepest (Parvo-infeksjon) og deler av kennelhostekomplekset, nemlig parainfluensa (Pi). Da denne kun gir delvis beskyttelse mot kennelhoste foretrekker vi å gi DHP + BbPi i stedet for DHPPi. På enkelte individer velger vi likevel å gi DHPPi, for eksempel til hunder som er svært redde, eller hunder fra husholdninger med kraftig nedsatt immunforsvar.

Bivirkninger

Det er hos hunder sjeldent med bivirkninger etter vaksiner, men noen ganger kan kvalme, feber eller allergiske reaksjoner oppstå. Ta kontakt med veterinær om hunden blir svært slapp, kaster opp eller har kraftig diaré innen de første 30. minuttene etter at den har fått vaksinen da kan den ha fått en allergisk reaksjon som krever behandling. Maine Coon katt

Vaksinering av katt

Ved å vaksinere katten din hjelper du til med å beskytte mot alvorlige sykdommer, i tillegg til at du holder det lokale smittepresset nede. Husk at sykdommer som kattepest og katteinfluensa er svært smittsomme, så det er viktig at også innekatter vaksineres i henhold til vaksinasjonsprogrammet. Pris på standard vaksiner for katt: fra 702,-. Du kan lese mer om våre priser her.

Vaksinering av kattunger

Grunnvaksinasjon av kattunger gjøres totalt to ganger. De får den første vaksinen når de er 11-12 uker gamle. Den neste gis 3-4 uker etter den første. Katten bør deretter få årlig vaksinasjon og helsekontroll.

Hvilke sykdommer vaksineres katter mot?

  • Kattepest (parvovirus)
  • Katteinfluensa (rhinotracheitis og calicivirus)
  • Chlamydia hos katter
  • For katter som skal reise utenlands, kreves det ytterligere vaksiner

Hvorfor vaksineres hunder og katter ved 12 ukers alder?

Vi anbefaler at både hund og katt vaksineres ved 12 ukers alder. Frem til dette er dyrene beskyttet av morens antikropper som overføres via morsmelken. Ved økt smittepress, eller dersom moren ikke er vaksinert, bør valper vaksineres mot parvo allerede i 8 ukers alder. Her på A-Vet anbefaler vi at både hunder og katter grunnvaksineres 2 ganger med 4 ukers mellomrom. Videre vaksineres både hunder og katter ved 1 års alder. Katter vaksineres deretter årlig, mens hunder vaksineres årlig for kennelhoste og hvert 3. år for parvovirus, smittsom leverbetennelse og valpesyke.

Vaksinasjon mot rabies og borreliose

Ved utenlandsopphold, er det nødvendig å vaksinere mot rabies (hundegalskap), leishmaniose og leptospirose.

Vi tilbyr nå også vaksinering mot Borreliose.

Kontakt oss dersom du har spørsmål i forbindelse med vaksinasjon av din hund eller katt. Du finner en oversikt over våre vaksinepriser her.

Hos A-Vet er hver 4. vaksine på hund og katt gratis forutsatt at vaksineprogrammet vårt følges årlig.