Vaksinasjon av katt anbefales årlig, for alle katteeiere. Ved å gi katten din riktige vaksiner gjør du en viktig jobb med å forebygge alvorlige smittsomme sykdommer. På samme måte som vi mennesker utsettes for smitte i kontakt med andre, kan også katter smittes av andre katter og dyr når de ferdes ute. Også innekatter kan smittes gjennom kontakt med eier eller andre mennesker, og vaksinasjon tilbyr katten nødvendig beskyttelse. 

Innholdsfortegnelse

Hvilke vaksiner trenger katten?

Når det kommer til vaksinasjon av katt, vil det kunne variere fra katt til katt hvilke som er nødvendige. Vaksinene i et standard grunnvaksinasjonsprogram beskytter mot kattepest og katteinfluensa, og er anbefalt alle katter.

Det kan også hende at katten din har behov for ytterligere vaksinasjon. For eksempel kan geografisk område og kattens aktivitet ha noe å si. Dersom katten omgås mye med andre katter, for eksempel på pensjonat eller ved utstilling, kan den med fordel vaksineres mot katteklamydia. Om du skal ha med katten utenlands må den også vaksineres mot rabies.

Kattepest

Kattepest er en svært smittsom og relativt vanlig sykdom blant katter i Norge. Sykdommen forårsakes av parvoviruset felint panleukopenvirus og kan potensielt være dødelig, særlig for kattunger. Symptomer på kattepest er ofte oppkast, diaré, dehydrering, feber og slapphet. Viruset spres først og fremst gjennom dråpesmitte eller avføring, men kan uheldigvis også spres gjennom overflater eller klær. Derfor kan være vanskelig å bli kvitt dersom man får det i hus.

Også innekatter kan risikere å bli smittet, da viruset kan overføres til katten gjennom for eksempel sko, klær eller andre gjenstander. Det mest effektive for å forebygge sykdommen er derfor vaksinasjon. Dersom katten allerede er smittet er det viktig med rask behandling, og diagnosen stilles ved avføringsprøve og hurtigtest.

Katteinfluensa

Katteinfluensa er et samlebegrep som brukes for å beskrive en luftveisinfeksjon hos katter forårsaket av ulike virus og bakterier. Ofte er det virusene rhinotracheitis og calicivirus som står bak infeksjonen. Vanlige symptomer er nysing, rennende nese og øyne og feber. Katten kan bli smittet gjennom kontakt med andre katter, men virusene kan også overleve i kort periode uten vert og smitte via kontaminerte gjenstander eller gjennom luften.

Klamydia

Katteklamydia er en infeksjon forårsaket av bakterien Chlamydia felis, og er en vanlig årsak til øvre luftveisinfeksjon hos katter. Denne bakterien klarer seg ikke lenge uten vert og smitter som regel gjennom direkte kontakt. Infeksjonen er derfor oftest sett hos katter som lever i tette miljøer, som for eksempel pensjonat eller husholdninger med flere katter. Vanlige symptomer på katteklamydia er nysing, rennende nese, betennelse i øynene og hoste. Noen katter kan også utvikle feber og utvise redusert appetitt. I alvorlige tilfeller kan infeksjonen føre til lungebetennelse.

Rabies

Rabies er en virussykdom som heldigvis ikke er veldig utbredt i Norge per i dag. Den smitter gjennom spyttet til infiserte dyr, og kan også smitte fra dyr til menneske. Det er ikke vanlig å vaksinere norske katter mot rabies som en del av grunnvaksinasjonen, men dersom du skal ha med katten på reise utenlands er det lovpålagt med rabiesvaksine. Vaksineringen gjennomføres da senest 21 dager før avreise.

En veterinær kledd i hvitt som pleier en mørk stripete katt. Vaksinasjon av katt

Når skal katten vaksineres?

Vi anbefaler vaksinasjon ved 12 ukers alder, både for katter og hunder. Frem til dette er dyrene beskyttet av morens antistoffer som overføres via morsmelken. Her på A-Vet anbefaler vi at både hunder og katter grunnvaksineres 2 ganger med 4 ukers mellomrom. Det er viktig at det ikke går for lang tid mellom vaksinene, da dette ikke vil gi godt nok immunforsvar.

Dersom katten er over et halvt år vaksineres den med 1 grunnvaksine. Katter som er grunnvaksinert, vaksineres deretter årlig mot katteinfluensa. Vaksinen mot kattepest gis hvert tredje år. Det er viktig at katten er frisk når den vaksineres, og vi anbefaler at både hunder og katter behandles med ormekur før vaksinasjon.

Bivirkninger ved vaksinasjon av katt

De fleste katter opplever som regel lite bivirkninger i forbindelse med vaksinasjon, men det hender at katten kan bli litt ekstra trøtt og slapp i et par dager etter å ha fått vaksinen. Noen opplever også en mild reaksjon i form av hevelse og ømhet rundt injeksjonsstedet eller lett feber.

Alvorlige reaksjoner er sjeldne og kan vises i form av pusteproblemer, oppkast og diare eller kollaps. Disse symptomene kommer da typisk innen kort tid etter vaksineringen og derfor kan det være lurt å holde et ekstra godt øye med katten i en halv time etter vaksinasjon. Kontakt umiddelbart veterinærklinikken dersom den viser tegn til å bli dårlig.

Pris vaksinasjon katt

Kontakt oss dersom du har spørsmål i forbindelse med vaksinasjon av din hund eller katt. Du finner en oversikt over våre vaksinepriser her. Hos A-Vet er hver 4. vaksine på hund og katt gratis forutsatt at vaksineprogrammet vårt følges årlig.