Vaksinasjon av katt er en viktig del av å opprettholde deres helse. Riktige vaksiner til katten, inkludert vaksiner mot kattepest og katteinfluensa, anbefales årlig for å beskytte katter mot alvorlige sykdommer. Katter kan utsettes for smitte fra andre dyr både utendørs og innendørs, og vaksinering er derfor essensielt for deres beskyttelse.

Innholdsfortegnelse

Skrevet av vår veterinær

Hvilke vaksiner trenger katten?

Når det gjelder vaksinasjon av katt, varierer behovene fra katt til katt. Et standard grunnvaksinasjonprogram beskytter vanligvis mot kattepest og katteinfluensa, noe som anbefales for alle katter.

Det kan være situasjoner der katten din trenger ekstra beskyttelse og ytterligere vaksinasjon. For eksempel kan området der du bor og kattens aktiviteter spille en rolle. Dersom katten har mye kontakt med andre katter på steder som dyrepensjonat eller utstillinger, kan vaksinasjon mot katteklamydia være gunstig. For reiser utenlands er rabiesvaksine også påkrevd.

Kattepest

Kattepest er en alvorlig og smittsom sykdom blant katter i Norge, forårsaket av parvoviruset felint panleukopenvirus. Den kan være dødelig, spesielt for kattunger. Symptomer på kattepest inkluderer oppkast, diaré, feber og slapphet. Viruset spres hovedsakelig gjennom dråpesmitte eller avføring, og kan overføres via overflater eller klær, noe som gjør det utfordrende å bli kvitt hvis det kommer inn i hjemmet.

Selv innekatter kan risikere å bli smittet, da viruset kan overføres via sko, klær eller andre gjenstander. Vaksinasjon er den mest effektive måten å forebygge kattepest på. Dersom katten allerede er smittet er det viktig med rask behandling, og diagnosen stilles ved avføringsprøve og hurtigtest.

Katteinfluensa

Katteinfluensa refererer til en luftveisinfeksjon forårsaket av ulike virus og bakterier, og som oftest er det virusene rhinotracheitis og calicivirus som står bak infeksjonen. Vanlige symptomer inkluderer nysing, rennende nese og øyne, samt feber. Smitten kan skje gjennom kontakt med andre katter, men virusene kan også overleve i en kort periode uten vert og smitte via kontaminerte gjenstander eller gjennom luften.

Klamydia

Katteklamydia, forårsaket av bakterien Chlamydia felis, er vanlig blant katter og kan føre til øvre luftveisinfeksjoner. Infeksjonen overføres vanligvis gjennom direkte kontakt, vanligvis sett hos katter i tette miljøer som dyrepensjonat eller husstander med flere katter. Symptomer inkluderer nysing, rennende nese, øyeinfeksjoner og hoste, med potensiell utvikling til lungebetennelse i alvorlige tilfeller.

Rabies

Rabies er heldigvis en sjelden virussykdom i Norge og smitter gjennom infiserte dyrs spytt, med mulighet for smitte til mennesker. Selv om det ikke er vanlig å vaksinere norske katter mot rabies som en del av grunnvaksinasjonen, er det nødvendig ved reiser utenlands, og vaksinen må gis senest 21 dager før avreise.

En veterinær kledd i hvitt som pleier en mørk stripete katt.

Når skal katten vaksineres?

Vi anbefaler vaksinasjon ved 12 ukers alder, både for katter og hunder. Frem til dette er dyrene beskyttet av morens antistoffer som overføres via morsmelken. Her på A-Vet anbefaler vi at både hunder og katter grunnvaksineres 2 ganger med 4 ukers mellomrom. Det er viktig at det ikke går for lang tid mellom vaksinene, da dette ikke vil gi godt nok immunforsvar.

Dersom katten er over et halvt år vaksineres den med 1 grunnvaksine. Katter som er grunnvaksinert, vaksineres deretter årlig mot katteinfluensa. Vaksinen mot kattepest gis hvert tredje år. Det er viktig at katten er frisk når den vaksineres, og vi anbefaler at både hunder og katter behandles med ormekur før vaksinasjon.

Bivirkninger ved vaksinasjon av katt

De fleste katter opplever som regel lite bivirkninger i forbindelse med vaksinasjon, men det hender at katten kan bli litt ekstra trøtt og slapp i et par dager etter å ha fått vaksinen. Noen opplever også en mild reaksjon i form av hevelse og ømhet rundt injeksjonsstedet eller lett feber.

Alvorlige reaksjoner er sjeldne og kan vises i form av pusteproblemer, oppkast og diare eller kollaps. Disse symptomene kommer da typisk innen kort tid etter vaksineringen og derfor kan det være lurt å holde et ekstra godt øye med katten i en halv time etter vaksinasjon. Kontakt umiddelbart veterinærklinikken dersom den viser tegn til å bli dårlig.

Pris vaksinasjon katt

Kontakt oss dersom du har spørsmål i forbindelse med vaksinasjon av din hund eller katt. Du finner en oversikt over våre vaksinepriser her. Hos A-Vet er hver 4. vaksine på hund og katt gratis forutsatt at vaksineprogrammet vårt følges årlig.