Røntgen og ultralyd hos katt kan hjelpe til med å gjøre en grundig og presis fysisk undersøkelses, og ofte kan de to undersøkelsene brukes til å utfylle hverandre. Med hjelpemidler og utstyr av høyeste kvalitet vil våre veterinærer kunne stille riktige diagnoser og sørge for optimal behandling.

Innholdsfortegnelse

Røntgen hos katt

Røntgen hos katter er et viktig hjelpemiddel for bildediagnostikk hvor vi kan se på både skjelettet og indre organer i bryst- og bukhulen. Den vanligste årsaken vi ser til røntgenundersøkelse av katter er ved halthet og mistanke om brudd. Hos A-Vet utfører vi direkte røntgen, som er en avansert høyfrekvent røntgenundersøkelse og som fremkaller bildene automatisk med en gang.

Hvordan fungerer røntgen hos katt?

En røntgenundersøkelse fungerer ved at apparatet produserer røntgenstråler som passerer gjennom den delen av kattens kropp som skal undersøkes. Røntgenstrålene passerer lettere gjennom muskler og andre bløtdeler i kroppen, enn gjennom det harde beinvevet. Dette gjør det lett å kunne diagnostisere for eksempel beinbrudd, som ikke nødvendigvis er synlig bare ved å se på katten.

Forberedelser til røntgenundersøkelse av katten

Når vi skal ta røntgen av skjelettet er det viktig at katten ligger helt i ro, og derfor kreves det som regel at den får et beroligende middel før bildene skal tas. Det betyr at katten bør komme fastende når det skal tas bilder av skjelettet. Ofte er det også nødvendig å posisjonere kroppen i en bestemt stilling under røntgenfotograferingen, som mange katter vil forsøke å vri seg ut av. Ved å gi katten et beroligende middel er det større sannsynlighet for å slippe å ta alle bildene på nytt, og dermed reduseres stråledosene samtidig som det blir en generelt hyggeligere opplevelse for katten.

Dersom det er bukhulen (abdomen) som skal undersøkes, kan det være en fordel om katten ikke har spist rett før bildene tas. Store mengder mat i magesekken kan skjule andre organer i området og gjøre det vanskeligere å få tydelige røntgenbilder.

Enkelte undersøkelser krever også at tarmene er helt tomme. Da kan det være nødvendig å gi et klyster som tømmer endetarmen, før undersøkelsen starter. Dette får katten hos oss i forbindelse med besøket, dersom det er behov for det. Røntgenundersøkelse av brysthule, munnhule og tenner krever ingen spesielle forberedelser.

En veterinær som holder en katt i poten så den vinker til kamera.

Ultralyd hos katt

Ultralyd hos katt vil kunne hjelpe til med å diagnostisere en rekke lidelser, spesielt forbundet med hjerte, bryst- og bukorganer. Ultralyd er også et nyttig hjelpemiddel i drektighetsundersøkelser.

Hvordan fungerer ultralyd?

Ved en ultralydundersøkelse sendes og mottas en høyfrekvent lyd (ultralyd) av en sender- og mottakerenhet. Signalene fra apparatet bearbeides så av en data, som videre viser resultatene på en TV-monitor. Drektighetsundersøkelse er den vanligste årsaken til ultralydundersøkelse. Her kan drektigheten stilles med sikkerhet tidligst 23 dager etter paring. Det kan likevel være vanskelig å telle antall fostre med sikkerhet kun ved hjelp av ultralyd, spesielt i store kull. For å vite nøyaktig antall kattunger kan man utføre en røntgenundersøkelse nærmere fødsel.

Ultralyd hos katt er også hjelpsomt for undersøkelser av buk, og veterinæren vil kunne se bukorganer, kar og lymfeknuter og kartlegge forandringer i blant annet lever, nyrer og livmor. Ved ultralydundersøkelse av buken må katten som regel barberes på magen. Det er også vanlig å benytte ultralyd til ekkokardiografi, som er en undersøkelse av hjertet.

Forberedelser til ultralydundersøkelse av katten

En undersøkelse ved hjelp av ultralyd er smertefri, men det kan være nødvendig med et beroligende middel for at katten skal ligge rolig under undersøkelsen. Det kan også være lurt å holde katten unna mat et par timer før den skal undersøkes. Dersom det gjøres ultralydundersøkelse av urinblæren er det best at den er full.

Ekspertvurdering med telemedisin

Hos A-Vet har vi dyktige ansatte med gode fagkunnskaper innen bildediagnostikk. En av veterinærene våre videreutdanner seg innen billed -og hjertediagnostikk. I tillegg har vi et samarbeid med spesialutdannede røntgenologer i Oslo – Telebuddies. Her får vi bistand og kan diskutere kasus og bilder med dem dersom det er behov.

Røntgen og ultralyd for katt pris

Kontakt oss dersom du har spørsmål i forbindelse med røntgen- eller ultralydundersøkelse av din hund eller katt. Du finner en oversikt over våre priser her!