Røntgen og ultralyd hos hund kan hjelpe til med å gjøre en grundig og presis fysisk undersøkelse, og ofte kan de to undersøkelsene brukes til å utfylle hverandre. Med hjelpemidler og utstyr av høyeste kvalitet vil våre veterinærer kunne stille riktige diagnoser og sørge for optimal behandling.

Røntgen hos hund

Røntgen er et viktig hjelpemiddel for bildediagnostikk hvor vi kan se på både skjelettet og indre organer i bryst- og bukhulen. Vanlige årsaker til å utføre en røntgenundersøkelse av hunden, er ved mistanke om beinbrudd eller fremmedlegemer i buken. Hos A-Vet utfører vi direkte røntgen, som er en avansert høyfrekvent røntgenundersøkelse og bildene blir automatisk framkalt med en gang.

Innholdsfortegnelse

Hvordan fungerer røntgen?

En røntgenundersøkelse fungerer ved at apparatet produserer røntgenstråler som passerer gjennom den delen av hundens kropp som skal undersøkes. Røntgenstrålene passerer lettere gjennom muskler og andre bløtdeler i kroppen, enn gjennom det harde beinvevet. Dette gjør det lett å kunne diagnostisere for eksempel beinbrudd, som ikke er nødvendigvis er synlig bare ved å se på hunden.

HD-røntgen av hund

Hos A-Vet tilbyr vi HD-røntgen av hunder. Hofteleddsdysplasi (HD) er en arvelig utviklingsforstyrrelse som oppstår hos hunder av mange raser, hvor hofteskålen og lårhodet er misdannet og ikke passer sammen. Denne feilutviklingen er sjeldent smertefull i seg selv, men den kan føre til potensielt smertefulle følgesykdommer.

hd-røntgen bilde av hund
HD bilde av en hund v/ A-Vet Smådyrklinikk

Selv om alle hunder kan utvikle HD, er det vanligst hos mellomstore og store hunderaser. For å få oversikt over, og redusere forekomsten av sykdommen, gjøres et stort internasjonalt arbeid med å screene for HD blant hunder. Dette innebærer at det tas røntgenbilde av et stort antall hunder når de er over ett år. Bildene sendes så til et avlesningspanel som leser av bildene og vurderer graden av HD ut ifra internasjonale kriterier.

HD-røntgen må tas hos veterinær som er godkjent og har avtale for dette gjennom NKK. Denne godkjennelsen innebærer at veterinæren har gjennomgått et eget HD- og AD-kurs i regi av Norsk Kennel Klub og Veterinærforeningen. Alle våre veterinærer ved A-Vet Smådyrklinikk er godkjente og har avtale med NKK.

AD-røntgen bilde av hund
AD bilde av en hund v/ A-Vet Smådyrklinikk

Forberedelser til røntgenundersøkelse av hund

Ved de aller fleste røntgenundersøkelser er det nødvendig å gi hunden beroligende medikamenter. De legemidlene som brukes for sedasjon under hofterøntgen, omfattes av de nasjonale dopingforskriftene for hunder. Det vil si at hunden ikke kan delta på utstillinger, prøver, konkurranser eller treninger i løpet av en gitt karanteneperiode. Hvor lang karantenetiden er, avhenger av hvilke medikamenter hunden har fått. Røntgenundersøkelse av brysthule, munnhule og tenner krever ingen spesielle forberedelser.

En hund som drikker fra en bærbar vannflaske

Ultralyd hos hund

Ultralyd hos hund er først og fremst vanlig ved drektighetsundersøkelser, men vil også kunne hjelpe til med å diagnostisere en rekke lidelser, spesielt forbundet med hjerte og bukorganer.

Hvordan fungerer ultralyd?

Ved en ultralydundersøkelse sendes og mottas en høyfrekvent lyd (ultralyd) av en sender- og mottakerenhet. Signalene fra apparatet bearbeides så av en data, som videre viser resultatene på en TV-monitor.

Fosterdiagnostikk av hund

Drektighetsundersøkelse er den vanligste årsaken til ultralydundersøkelse. Her kan drektigheten stilles med sikkerhet tidligst 23 dager etter parring, og i enkelte tilfeller kan man bestemme drektigheten tidligere. Det kan likevel være vanskelig å telle antall foster med sikkerhet kun ved hjelp av ultralyd, spesielt i store kull. For å vite nøyaktig antall kattunger kan man utføre en røntgenundersøkelse nærmere fødsel.

Diagnoser ved hjelp av ultralyd

Ultralyd er også hjelpsomt for undersøkelser av buk, og veterinæren vil kunne se bukorganer, kar og lymfeknuter og kartlegge forandringer i blant annet lever, nyrer og livmor. Ved ultralydundersøkelse av buken må hunden som regel barberes på magen. Det er også vanlig å benytte ultralyd til ekkokardiografi, som er en undersøkelse av hjertet.

Forberedelser til ultralydundersøkelse av hunden

En undersøkelse ved hjelp av ultralyd er smertefri, men det kan være nødvendig med et beroligende middel for at hunden skal ligge rolig under undersøkelsen. Det er også greit å holde hunden unna mat et par timer før den skal undersøkes. Dersom det gjøres ultralydundersøkelse av urinblæren er det best at den er full.

Ekspertvurdering med teleradiologi

Hos A-vet har vi dyktige ansatte med gode fagkunnskaper innen bildediagnostikk. I tillegg har vi et samarbeid med ultralydspesialister i Oslobaserte Telebuddies som utfører telemedisin.

Deres veterinærer hjelper til med vanskelige kasus både innen røntgen- og ultralyd når det er behov for det.

Røntgen og ultralyd for hund pris

Kontakt oss dersom du har spørsmål i forbindelse med røntgen- og ultralydundersøkelse av din hund eller katt. Du finner en oversikt over våre priser her!