Røntgen og ultralyd for hund og katt

Vi har et velfungerende digitalt røntgenapparat, samt et avansert ultralydapparat med doppler. Ved å ta røntgenbilder får vi informasjon som er nødvendig for å gi pasientene våre fullgod behandling. Med røntgen kan vi for eksempel avdekke typiske problemer som:

  • Rotfrakturer
  • Tannfrakturer
  • Rotabscesser
  • Tannresorpsjoner
  • Beinvevsforandringer

Innholdsfortegnelse

Ultralyd er i mange tilfeller et mer sensitivt hjelpemiddel i bildediagnostikken enn røntgen. Vi kan blant annet bruke ultralyd til å diagnostisere drektighet, livmorbetennelse og finne tumorer i buk.

EKG og ultralyd

Med hjelp av EKG og ultralyd kan vi diagnostisere de fleste hjertelidelser.
Vi har god kommunikasjon med utenlandske spesialister innen radiologi som vi regelmessig sender røntgen-og ultralydbilder til for å kvalitetssikre behandlingen av våre pasienter.

HD-røntgen av hund

A-Vet tilbyr HD-røntgen AD-røntgen av hunder. Hofteleddsdyplasi (HD) er en arvelig utviklingssykdom hos hunder hvor hofteskålen og lårhodet er misdannet og ikke passer sammen. Denne feilutviklingen er sjeldent smertefull i seg selv, men den gir grunnlag for potensielt smertefulle følgesykdommer.

Alle hunder kan utvikle HD, men det er vanligst hos mellomstore og store hunderaser. For å få oversikt over og redusere forekomsten av HD hos hund gjøres et stort internasjonalt arbeid med å screene for sykdommen. Dette innebærer at det tas røntgenbilde av et stort antall hunder når de er over ett år. Bildene sendes så til et avlesningspanel som leser av bildene og gir en HD-grad ut ifra internasjonale gitte kriterier.

HD-røntgen må tas hos veterinær som er godkjent og har avtale for dette gjennom NKK. Denne godkjennelsen innebærer at veterinæren har gjennomgått et eget HD- og AD-kurs i regi av NKK og Veterinærforeningen. Alle våre veterinærer ved A-Vet Smådyrklinikk er godkjente og har avtale med NKK. Du kan bestille time hos A-Vet her.  

Vi er også en registrert klinikk hos OFA Orthopedic Foundation for Animals, som er et alternativ til NKK hvor vi sender inn HD og AD bilder for gradering og lagring i sin database, samt patella luksasjon. Du kan lese mer om OFA.org her