Velkommen til vår poliklinikk

På poliklinikken gjør vi de innledende undersøkelsene av syke dyr i tillegg til helseundersøkelser ved vaksinasjon og helseattest og ID-merking. Vi tar alltid en grundig helsesjekk ved alle konsultasjoner og undersøker blant annet:

  • Dyrets hold
  • Øyne og ører
  • Tenner, munnhule, tannstilling, svelg
  • Hjerte og lunger
  • Buk, kjønnsorganer, rectum og eventuelt prostata
  • Pels og hud
  • Bevegelsessystemet

Innholdsfortegnelse

God kommunikasjon

Hvis vi finner avvik i undersøkelsen snakker vi med eier og går videre med utredning og diagnostiske tester som røntgen, ultralyd, blod- og urinprøver. Avhengig av hva som feiler dyret blir de enten behandlet ferdig, utredet videre i poliklinikken eller oppstallet for videre undersøkelse og behandling. For å unngå ventetid har vi timebestilling, og syke dyr blir alltid prioritert.

Velg en fastdyrlege for ekstra trygghet

Vi forstår at det ofte er enklest og tryggest å komme til samme veterinær ved hvert besøk. Det er selvfølgelig mulig, og noe vi også ønsker. Om dyret ditt krever spesiell behandling / utredning, vil vi i noen tilfeller velge å la dere komme til en annen veterinær enn din fastdyrlege. Dette er fordi våre veterinærer har ulike fagfelt hvor de har spesialkompetanse. Slik sikrer vi at ditt dyr får den beste behandling!

Vil du ha en av våre veterinærer som fastdyrlege, si gjerne i fra ved bestilling av time.

Katt med blå øyne. poliklinikk