Posiadamy certyfikat ISO

Dlatego mamy:

  •  Zadowoleni klienci dzięki dobrym informacjom przed, w trakcie i po leczeniu
  • Zadowoleni pracownicy dzięki dobrym systemom np. kształcenia ustawicznego.
  • Wysoki standard wyposażenia i higieny
  • Dokumentacja pacjenta z odpowiednią zawartością
  • Regularne kontrole
    Ciągłe doskonalenie
Certyfikat ISO 9001 wydany przez Norweskie Stowarzyszenie Weterynaryjne
Certyfikat ISO 9001

Najlepsze dla Twojego zwierzaka

Jako członek programu certyfikacji Norweskiego Stowarzyszenia Weterynaryjnego, kliniki weterynaryjne i szpitale dla zwierząt są certyfikowane zgodnie z normą ISO 9001:2015 w zakresie zarządzania jakością. ISO 9001:2015 w zakresie zarządzania jakością. Głównym celem normy ISO jest zapewnienie jakości procesów pracy, a także ich poprawa i usprawnienie, tak aby było więcej czasu i skupienia na najważniejszej rzeczy: leczeniu zwierzęcia przez lekarza weterynarii oraz na dobrej komunikacji, tak abyś jako właściciel zwierzęcia był informowany i doradzany w związku z leczeniem i obserwacją zwierzęcia.

Odtwórz wideo o certyfikacie ISO 9001:2015 - ciemne tło