Posiadamy certyfikat ISO

Dlatego mamy:

  •  Zadowoleni klienci, dzięki dobrej informacji przed, w trakcie i po leczeniu
  • Zadowoleni pracownicy, dzięki dobrym systemom np. ciągłego szkolenia
  • Wysoki standard wyposażenia i higieny
  • Dokumentacja pacjentów z właściwą zawartością
  • Regularne kontrole
    Ciągłe doskonalenie
Logo certyfikacji DNV green. Posiadamy certyfikat iso

To, co najlepsze dla Twojego zwierzęcia

Jako członek programu certyfikacji Norweskiego Stowarzyszenia Weterynaryjnego, kliniki weterynaryjne i szpitale dla zwierząt są certyfikowane według ISO 9001:2015 w zakresie zarządzania jakością. Głównym celem normy ISO jest zapewnienie jakości procesów pracy, jak również ich poprawa i usprawnienie, tak aby było więcej czasu i skupienie się na tym, co najważniejsze, czyli na leczeniu zwierzęcia przez lekarza weterynarii oraz na dobrej komunikacji, tak aby Państwo jako właściciele zwierząt byli informowani i doradzani w związku z leczeniem i dalszą opieką nad zwierzęciem.

Play Video o 9001:2015 Certyfikat ISO - ciemne tło