Posiadamy certyfikat ISO

Dlatego mamy:

  •  Zadowoleni klienci dzięki dobrej informacji przed, w trakcie i po leczeniu
  • Zadowoleni pracownicy, dzięki dobrym systemom m.in. dalsza edukacja
  • Wyposażenie i higiena na wysokim poziomie
  • Dokumentacja pacjenta z prawidłową zawartością
  • Regularne kontrole
    Ciągłe doskonalenie
Certyfikat ISO 9001 wydany przez Norweskie Stowarzyszenie Weterynaryjne
Certyfikat ISO 9001

Najlepsze dla Twojego zwierzęcia

Jako członek programu certyfikacji Norweskiego Stowarzyszenia Weterynaryjnego, kliniki dla zwierząt i szpitale dla zwierząt posiadają certyfikaty zgodnie z ISO 9001:2015 w zakresie zarządzania jakością. Głównym celem normy ISO jest zapewnienie jakości procesów pracy oraz ich doskonalenie i efektywność, tak aby było więcej czasu i skupienia się na tym, co najważniejsze; mianowicie o leczeniu zwierzęcia przez weterynarza i dobrej komunikacji, tak abyście jako właściciele zwierząt byli informowani i doradzani w związku z leczeniem zwierzęcia i dalszymi działaniami następczymi

Odtwórz film o certyfikacie ISO 9001:2015 – ciemne tło