Badania chorób wewnętrznych

Posiadamy duże doświadczenie i wysokie kompetencje w zakresie chorób wewnętrznychoraz przeprowadza wszelkiego rodzaju badania z zakresu chorób wewnętrznych. W naszym laboratorium znajduje się zdecydowana większość badań, jakie powinna posiadać nowoczesna klinika weterynaryjna. Ponieważ mamy możliwość analizy własnych próbek, dzięki czemu właściciele zwierząt domowych szybko otrzymają wyniki badań.

Zajazd fortegnels

Nasze laboratorium:

 • Biochemia: Analizujemy szeroki zakres parametrów, które mówią coś o stanie narządów wewnętrznych takich jak wątroba, nerki czy trzustka.
 • Hormony: Możemy mierzyć hormony, takie jak tyroksyna i fruktozamina.
 • Gazy krwi: Możemy zmierzyć ilość dwutlenku węgla i tlenu, a tym samym stopień kwasowości we krwi. Możemy zmierzyć parametry, które powiedzą nam, jakiego leczenia płynnego potrzebuje zwierzę. Daje nam to możliwość dokładnej oceny i monitorowania pacjentów przed i w trakcie operacji.
 • Hematologia: Możemy mierzyć parametry związane z białymi i czerwonymi krwinkami krwi. Możemy również zmierzyć czas krzepnięcia u pacjentów z infekcjami, krwawieniem lub zatruciem trutką na szczury. Możemy także zmierzyć hematokryt.
 • Próbki moczu: Wykonujemy pełne badanie próbek moczu, łącznie z badaniem mikroskopowym. Do odczytu moczu z moczu możemy wykorzystać maszynę, która daje standaryzowany i bezpieczny odczyt.
 • CRP og SAA: Możemy zmierzyć zawartość białek ostrej fazy w krwiobiegu – to nam powie, czy u zwierzęcia trwa infekcja, a także w pewnym stopniu może nam powiedzieć, czy u zwierzęcia występuje infekcja wywołana bakteriami czy wirusami.
 • Choroba zakaźna: Możemy testować pod kątem różnych specyficznych infekcji, takich jak borelioza, erlichioza, robactwo sercowe, giardia, FIV/FeLV i parwowirus.
 • Obrazowanie: Wykonujemy zdjęcia RTG i USG.
 • Mikroskopia: Wykonujemy mikroskopię próbek moczu, krwinek i komórek nowotworowych.
  Można również przeprowadzić hodowlę bakterii i badania oporności.