Svært få flåttbitt resulterer i sykdom, men både hunder og katter som blir bitt av flått kan bli smittet med en flåttbåren sykdom, slik som borreliose. Jo raskere en flått som har bitt seg fast i dyret fjernes, jo mindre er risikoen for smitteoverføring fra flåtten. Våre veterinærer anbefaler bruk av forebyggende flåttmiddel og Borrelia-vaksine for å minimere risikoen for alvorlig sykdom.

Påvisning av borreliose

Det fins ingen 100 % sikker test for å påvise en Borrelia-infeksjon. Dette er faktisk alle fagfolk enige om. Derfor står det i så og si alle artikler om borreliose at dette til syvende og sist er en klinisk diagnose, og at laboratorietester skal brukes som støtte for å stille diagnose.

Det betyr først og fremst at vi må se på sykehistorien og symptomene, og at positive funn i laboratorietester kan være med og underbygge en sannsynlig diagnose. En negativ test skal aldri kunne brukes for å si at en pasient ikke har borreliose, hvis sykdomsbildet ellers tyder på at det kan være det.

Borreliatest