Blodprøve for DNA-testing

Det er mulig å ta blodprøver for testing av øyelidelser hos enkelte raser. Blodprøvene avslører om hunden er bærer av en arvelig øyelidelse som kan gis videre til avkommet. En gentest kartlegger dyrets genetiske materiale av arvelige sykdommer dersom man kjenner plasseringen av genet på dyrets kromosomer.

Gentester er derfor et godt supplement til årlige øyelysninger hos flere hunderaser.

Arvelige sykdommer hos hund

Vi deler de arvelige sykdommene inn i dominant og recessiv arvegang, Med dominant arvegang menes sykdommer som alltid kommer til uttrykk hvis hunden har genet, mens ved recissiv arvegang er hunden bærer av det syke genet, uten selv å utvikle sykdommen.

Begge foreldre gir et gen videre til sitt avkom. Ved dominant arvegang vil hunden alltid selv utvikle sykdommen uansett, om den har fått det syke genet fra kun den ene – eller begge foreldre.Ved recessiv arvegang må hunden få det syke genet fra begge foreldre for å utvikle sykdommen selv.

Husk at en gentest alene ikke kan erstatte øyelysing for hund. Prøven for DNA-test kan vi ta ut på klinikken hos oss, skjema bestilles på NKK sine sider.

Info om gentesting fra laboratorier

Felles europeiske regler for øyelysing

 

To veterinærer som holder på med øyelysing hos en hund på et operasjonsbord.
Øyelyser Elisabeth og Øyelyseraspirant Benedicte - Bilde av Hans Jacob Beck