Hvorfor bør din hunds øyne undersøkes?

Tap av syn nedsetter evnen til kommunikasjon med omverdenen. Det er derfor viktig med regelmessig undersøkelse av din hunds øyne for tidlig å kunne oppdage sykdom som kan medføre smerter eller tap av syn.

Den årlige helsesjekken hos din veterinær omfatter en overfladisk undersøkelse av øynene, men vi anbefaler i tillegg at du gjennomfører øyelysing av hunden når den er 1, 4 og 7 år gammel. En øyelysing er en mer omfattende øyeundersøkelse, både av øynenes omgivelser og overflater, samt av strukturene inne i øynene.

Dersom du har en avlshund, bør hundens øyne undersøkes årlig så lenge den benyttes i avl. Hunder av enkelte raser bør også undersøkes før salg ved 8 ukers alder.Skal du kjøpe valp? Da bør du kreve at foreldrene er øyelyst i løpet av det siste året.

Bonnie sin netthinne undersøkes indirekte med linse og oftalmoskop. Oftalmoskop brukes som oftest til å inspisere øyets netthinne, netthinnens blodkar og synsnervepapillen – Foto av Hans Jacob Beck

Hva er øyelysing?

Øyelysing er en undersøkelse av øyets ulike strukturer. Vi undersøker netthinnen og de bakre segmentene i øyet ved hjelp av et opthalmoskop. I framre del av øyet bruker vi en spaltelampe. Vi inspiserer øyelokk, øyets slimhinner, tårepunktene, tredje øyelokk, hornhinnen, regnbuehinnen, pupillen, sclera, og linsen.

Undersøkelsen kan avsløre øyesykdommer som blant annet «grå stær» (katarakt), ulike lidelser i netthinnen og framre del av øyet.

En rekke øyesykdommer forårsaker først symptomer hos dyr i voksen alder og er vanskelige å behandle når problemene oppdages. Øyelysing av hund er, sammen med gentesting, et viktig tiltak for å kartlegge forekomst og unngå avl på dyr med arvelige defekter.

På generelt grunnlag anbefales det at alle hunder uansett rase øyelyses som et ledd i kontrollprogram for arvelige sykdommer. Øyelysing er også aktuelt for en del rasekatter.

Hvilke hunderaser bør gjennomgå øyelysing?

Øyelysing og DNA-tester er viktig for å avsløre om hunden er bærer av en arvelig øyelidelse som kan gis videre til avkommet.

For følgende raser er det innført krav fra NKK om at foreldredyrene skal være øyelyst maksimalt 12 mnd. før paring for registrering av valper:

 • Amerikansk cocker spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Amerikansk vannspaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Bichon frisé (f.o.m 01.01.2013)
 • Bichon havanais (f.o.m 01.04.2016)
 • Bolognese (f.o.m 01.04.2016)
 • Clumber spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Cocker spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Coton de tulear (f.o.m 01.04.2016)
 • Dvergpinscher (f.o.m 01.04.2016)
 • Dvergschnauzer (alle fargevarianter) (f.o.m 01.04.2016)
 • Engelsk springer spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Field spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Irsk vannspaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Norrbottenspets (f.o.m 01.01.2014)
 • Sussex spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Tibetansk spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Welsh springer spaniel (f.o.m 01.04.2014)

For utenlandske hunder: Kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges registreringsanmeldelsen.

For svenskeide hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan imidlertid ikke legges inn i DogWeb.

Elisabeth Bjørnestad øyelyser en hund
Øyelysing av hund på A-Vet Smådyrklinikk. Med en spaltelampe undersøkes den ytre delen av øyet, iris og linsen som er i den fremre del av indre øyet – Foto av Hans Jacob Beck