Ørebetennelse hos hund

Visste du at 20-50 % av norske hunder og 10 % av kattene våre rammes av ørebetennelse en eller flere ganger i livet.
Her kan du lese hva du skal se etter ved mistanke om ørebetennelse og hva du i så fall bør gjøre.
I denne artikkelen finner du en oversikt over symptomer og årsaksforhold samt beskrivelse av behandling hos oss.

Innholdsfortegnelse

Ørets anatomi

Øret hos hund består av ytre øret, mellomøret og indre øret. Ytre øre innbefatter øreflippen og øregangen som er L-formet og gj.sn 8 cm lang.
Helt innerst i øregangen ligger trommehinnen i 45 graders vinkel, og den kan dermed ikke betraktes i sin helhet med otoskop.
Ørevoks er endel av immunforsvaret. Øret har en egen mikroflora av sopp og bakterier.
Mikrofloraen fraktes ut ved hjelp av «epitelmigrasjon» som er en komplisert mekanisme som lett kan forstyrres ved hyppig ørerens.
Det er verdt å merke seg at øret er endel av huden.

Hva er symptomene og når bør du oppsøke veterinær?

Ørebetennelse er som oftest en akutt og smertefull lidelse som raskt bør behandles med smerte-og betennelsesdempende medisiner. Samtidig vil du unngå at ørebetennelsen blir av alvorlig karakter og kanskje til slutt permanent.
En eller flere av følgende symptomer kan tyde på at hunden din har fått ørebetennelse

 • Hyppig risting på hodet
 • Overdreven ørevoks
 • Hunden klør i øreområdet eller gnir ørene mot bakken
 • Unormal lukt fra ørene
 • Gult til brunt sekret fra ørene
 • Rødhet og irritasjon i huden på innsiden av ørene
 • Hevelser i ørene
 • Smerter ved palpasjon av ørene
 • Redusert hørsel
 • Balanseforstyrrelser og eller skjev hodeholdning
 • Blodøre
 • Ansiktslammelse
 • Horners syndrom med framfall av tredje øyelokk

Akutt eller kronisk ørebetennelse?

Hunden kan ha både akutt ørebetennelse og utvikle en mer kronisk betennelsestilstand.
I akutte tilfeller vil som regel hunden vise tegn til kløe og rødme i øregangen. Økt mengde med ørevoks eller brunlig sekret i øregangen er heller ikke uvanlig. Som eier kan du merke at øret lukter annerledes gjerne surt og emment.
Hvis akutte tilstander i ørene ikke blir behandlet på en tilfredsstillende måte, kan tilstanden bli kronisk. Kronisk ørebetennelse er som regel mer smertefullt enn kløende, og sekretforandringer er ofte tydeligere.  Øret kan bli svært hovent og hissig og det er ikke uvanlig at smertene er så intense at det forstyrrer nattesøvn og fører til sterkt redusert livskvalitet.
Hvis ørebetennelse får gå ubehandlet over lengre tid, øker også risiko for at trommehinna sprekker og infeksjonen sprer seg til mellomøret. Det kan også føre til permanente skader i øregangen, noe som igjen vil føre til at hunden får større og større problemer med tiden. Hos spanielraser vil sekundære forandringer med arrvev i ørene og trange øreganger raskt kunne oppstå. Ørets normale funksjoner vil til slutt ikke lenger fungere og det vil være nødvendig med langsiktige tiltak eller omfattende operasjoner for å få situasjonen under kontroll.
Øreproblemer bør tas på alvor, da langvarig ørebetennelse som ikke blir behandlet kan føre til at øret skades permanent. Den vanligste årsaken til kroniske tilstander er at akutte problemstillinger ikke blir undersøkt tidlig i forløpet.

Hva er årsakene?

Direkte årsaker

 • Underliggende forsensitivitet, forallergi
 • Underliggende mijøallergi (atopi)
 • Fremmedlegeme i øregangen
 • Øremidd
 • Polypper eller svulster i øregangen
 • Immunmediert sykdom
 • Hudsykdommen seborre

Predisponerende årsaker

 • Overdreven napping og rensing av et ellers friskt øre
 • Høy luftfuktighet
 • Hyppig bading
 • Øre-anatomi f.eks trange øreganger
 • Hormonelle sykdommer som f eks lavt stoffskifte

Hvordan diagnostiseres og behandles ørebetennelse hos hund hos oss?

Besøk dag 1. på klinikken

Vi foretar vi en grundig helseundersøkelse av hunden din og sjekker ørene med et otoskop.
Noen ganger er det ikke mulig å se hele øregangen og heller ikke trommehinnen.
I og med at vi vet at 50% av alle hunder med ørebetennelse også har mellomørebetennelse, er vi tilbakeholdne med ørerens på dette stadiet av utredningen blant annet for ikke å skade mellomøret.
Vi tar prøver av øresekretet og ser på cellene i mikroskop.
Avhengig av hva vi finner settes hunden på en smerte -og betennelsesdempende behandling i 2-4 dager.
En viktig oppgave for veterinæren er å finne underliggende årsak til ørebetennelsen.
Vi går gjennom årsaksforholdene og dersom ørebetennelsen er recidiverende (gjentar seg) tar vi ofte blodprøver for å utelukke blant annet lavt stoffskifte og allergi.
Siden øret er endel av huden og sannsynligheten for forsensitivitet er stor, settes de fleste på et allergifritt for i en periode på 8 uker og deretter provokasjon med annet for/godbiter etterpå.
Du får med deg skriftlig info om dette.
Finner vi ikke ut hva som er årsaken er sannsynligheten større for at ørebetennelsen kan komme igjen.
Hvis hunden din har gått med ørebetennelse i mer enn 12-14 dager, er det fare for utvikling av en sint bakterie som heter Pseudomonas- en bakterie som er resistent mot de fleste antibiotika. Den er slimete å ta på og har grønnlig farge.
Ved Pseudomonasinfeksjon bruker vi et eget behandlingsregime

Besøk dag 2. på klinikken

Øreflush i video-otoskop 2-4 dager etter innledende behandling
Hos oss på A-Vet har vi et spesielt øreskyllings-instrument (Storz videootoskop) som er koplet til et kamera som hjelper oss til å «se» hele øregangen inkludert trommehinnen. Dette instrumentet tar med seg temperert fysiologisk saltvann inn i øregangen og suger opp væsken igjen på en skånsom måte fra øregangen. Øregang og trommehinne blir renset godt uten av vi forstyrrer ørets egne immunmekanismer.
Hvis hunden har sopp i ørene bruker vi en medisin som legges inn i øregangen rett etter behandling og som skal ha effekt i 3 uker etterpå.
Ørevideoskopet er utrolig skånsom for øregang og trommehinne. I tillegg kan vi vurdere trommehinnen på en helt annen måte enn med et vanlig otoskop.
Vi har veldig gode erfaringer med denne behandlingen. Det ser ut til at de fleste hundene med øresopp blir helt friske igjen uten noen videre form for ørebehandling mens andre i tillegg trenger forebyggende behandling hjemme 2 dager i uken som ofte blir en livslang behandling.

Kontroller på klinikken

7, 14 og 21 dager etter øreflushen kontrollerer vi øret med otoskop, og tar ut prøver for undersøkelse i mikroskop. Ut ifra funnene i mikroskopet vurderer vi om behandlingen fremdeles fungerer. Er resultatet vellykket ser vi inaktiv sopp i mikroskopet. Det er viktig å ha med i vurderingen i den videre behandlingen.

Ønsker du ikke øreflush, kun manuell ørerens?

For å kunne gi din hund eller katt den beste behandlingen, vil vi undersøke og behandle ørene manuelt på klinikken 1 gang i uken 2 -4 ganger totalt avhengig av alvorlighetsgrad.
Å behandle en mer alvorlig ørebetennelse hjemme med daglige skyllinger vil sjelden gi varige resultater og kanskjebare forverre tilstanden pga fuktigheten vi tilfører øregangene.

I følgende video med tilhørende bilder bruker vi vårt øreskyllings-instrument (Storz videootoskop). I videoen kan man se hvordan vi bruker spyling/avsug og vinkling av instrumentet i øregangen for å fjerne en klump med gammel ørevoks. I tillegg fjerner vi rusk og rask som ligger langs kanalen og hår som vokser langt inne eller som kommer seg inn i øregangen fra utsiden. Dette gjøres med en skånsom børste. Vi har også muligheten til å bruke en tang hvis vi har behov for å gripe noe med presisjon.

Denne hunden har ekstern otitt, en inflammasjon av huden i den ytre øregangen. Hos hund kan ofte parasitter, fremmedlegeme eller allergier forårsake inflammasjonen.

For å gjøre ting mer komplisert, kan ørets form gjøre en hund utsatt for ørebetennelse. En trangere øregang med eller uten en unaturlig mengde hår i ytre og/eller indre del av øregangen gir mindre ventilasjon og skaper vedvarende luftfuktighet. Dette svekker hudens barriere og den blir mer utsatt for inflammasjoner. Inflammajonen kan føre til produsjon av større mengde ørevoks og øresekret. Dette gir dårlig til ingen ventilasjon av øret og kan skape en kronisk ørebetennelse. 

Øreflushing med video-otoskop er en særdeles effektiv og skånsom måte  å rense ørene på fordi  vi eliminerer alt rusk og rask uten å skade huden i øregangen. 

Symptomer

En dame som leker med en hund og tar high five med labben til hunden.

Sykdommer