Symptomer ved og behandling av ørebetennelse hos hund

Ørebetennelse hos hund er et av de vanligste helseproblemene som vi behandler på vår dyreklinikk. Faktisk blir opptil 20 til 50% av alle norske hunder rammet av ørebetennelse en eller flere ganger i løpet av livet sitt. Heldigvis finnes det en solid behandling av ørebetennelse hos hund. I denne artikkelen finner du en oversikt over symptomer og årsaker til ørebetennelse, samt en beskrivelse av hvordan et behandlingsløp ser ut hos oss. Få også tips til hva du skal lete etter hvis du mistenker at din firbeinte venn har fått ørebetennelse.

Innholdsfortegnelse

Skrevet av vår veterinær

Hva er ørebetennelse hos hund? 

Ørebetennelse er en normal helseutfordring for flere hunder, som følge av opphopning av voks og fukt i øregangen. Ørevoks er en del av immunforsvaret. Øret har en egen mikroflora av sopp og bakterier. Mikrofloraen fraktes ut ved hjelp av «epitelmigrasjon», som er en komplisert mekanisme som lett kan forstyrres ved hyppig ørerens. Hundens øregang er vertikal og derfor disponibel for betennelse. En frisk øregang er i utgangspunktet selvrensende, men ved ørebetennelse vil denne mekanismen kunne forsinkes eller stoppe helt opp.

Ørets anatomi 

Øret hos hunden består av det ytre øret, mellomøret og indre øret. Ytre øre innbefatter øreflippen og øregangen som er L-formet og er gjennomsnittlig 8 cm lang. Helt innerst i øregangen ligger trommehinnen i 45 graders vinkel, og den kan dermed ikke betraktes i sin helhet med otoskop. Det er verdt å merke seg at øret anses som en del av huden.

Nærbilde av hvordan øret til en hund ser ut
Hundens øre

Akutt eller kronisk ørebetennelse?

Hunden kan ha både akutt ørebetennelse og utvikle en mer kronisk betennelsestilstand. 

Akutt ørebetennelse hos hund 

I akutte tilfeller viser som regel hunden tegn til kløe og rødme i øregangen. Økt mengde med ørevoks eller brunlig sekret i øregangen er heller ikke uvanlig. Som eier kan du merke at øret lukter annerledes, gjerne surt og emment.

Kronisk ørebetennelse 

Hvis akutte tilstander i ørene ikke blir behandlet på en tilfredsstillende måte, kan tilstanden bli kronisk. Kronisk ørebetennelse er som regel mer smertefull enn kløende, og sekretforandringer er ofte tydeligere. Øret kan bli svært hovent og hissig og det er ikke uvanlig at smertene er så intense at det forstyrrer nattesøvn og fører til sterkt redusert livskvalitet.

Liste over symptomer på ørebetennelse hos hund 

En eller flere av følgende symptomer kan tyde på at hunden din har fått ørebetennelse: 

 • Hyppig risting på hodet
 • Overdreven ørevoks
 • Hunden klør i øreområdet eller gnir ørene mot bakken
 • Unormal lukt fra ørene
 • Gult til brunt sekret fra ørene
 • Rødhet og irritasjon i huden på innsiden av ørene
 • Hevelser i ørene
 • Smerter ved palpasjon av ørene
 • Redusert hørsel
 • Balanseforstyrrelser og eller skjev hodeholdning
 • Blodøre
 • Ansiktslammelse
 • Horners syndrom med framfall av tredje øyelokk

Når bør jeg oppsøke en veterinær? 

Ørebetennelse er som oftest en akutt og smertefull lidelse som raskt bør behandles med smerte- og betennelsesdempende medisiner. Besøk derfor en veterinær så snart du merker at hunden din plages av smerter eller irritasjoner i øret. Samtidig vil du unngå at ørebetennelsen blir av alvorlig karakter og kanskje til slutt permanent.

Årsaker til ørebetennelse hos hund 

Symptomene på ørebetennelsen skyldes som regel en overvekst av bakterier eller sopp i hundens ører. Dette har sammenheng med direkte og underliggende årsaker. 

Direkte årsaker 

 • Underliggende forsensitivitet, forallergi
 • Underliggende mijøallergi (atopi)
 • Fremmedlegeme i øregangen
 • Øremidd
 • Polypper eller svulster i øregangen
 • Immunmediert sykdom
 • Hudsykdommen seborre

Predisponerende årsaker 

 • Overdreven napping og rensing av et ellers friskt øre
 • Høy luftfuktighet
 • Hyppig bading
 • Øre-anatomi, f.eks. trange øreganger
 • Hormonelle sykdommer som f eks lavt stoffskifte

Les også: Hva gjør jeg hvis hunden min klør seg i øret?

En veterinær sjekker øret til hunden under kontroll.
Veterinær sjekker hundens øre.

Behandling av ørebetennelse hos hund 

Før man kan behandle ørebetennelsen er det avgjørende å avklare årsaken til ørebetennelsen. Veterinæren har derfor en viktig oppgave i å finne underliggende årsaker til ørebetennelsen. Hos A-Vet går vi gjennom årsaksforholdene og dersom ørebetennelsen er residiverende, som innebærer at den gjentar seg, tar vi ofte blodprøver for å utelukke blant annet lavt stoffskifte og allergi. Finner vi ikke årsaken er det en stor sannsynlighet for at ørebetennelsen kan komme tilbake.

I neste avsnitt tar vi deg gjennom hvordan et typisk behandlingsløp ser ut etter vi har avklart årsaken til ørebetennelsen. 

Et typisk behandlingsforløp hos A-Vet Smådyrklinikk 

Når vi behandler ørebetennelse hos oss på A-Vet har vi en prosedyre for hvordan vi går til verks. Vi starter med en grundig undersøkelse av hundens helse, stadfester årsaken til ørebetennelsen og iverksetter korrekt behandling. Øreskylling er et typisk og effektivt verktøy for å behandle ørebetennelsen. I etterkant av behandlingen foretar vi alltid hyppige og jevnlige kontroller av din firbeinte venn, slik at vi kan være sikker på at betennelsen ikke kommer tilbake. 

Dag 1 på klinikken: Grundig helseundersøkelse og betennelsesdempende behandling 

Vi foretar en grundig helseundersøkelse av hunden din og sjekker ørene med et otoskop.

Noen ganger er det ikke mulig å se hele øregangen og heller ikke trommehinnen. I og med at vi vet at 50% av alle hunder med ørebetennelse også har mellomørebetennelse, er vi tilbakeholdne med ørerens på dette stadiet av utredningen, blant annet for ikke å skade mellomøret.

Vi tar deretter prøver av øresekretet og ser på cellene i mikroskop. Avhengig av hva vi finner settes hunden på en smerte -og betennelsesdempende behandling i 2–4 dager. Siden øret utgjør en del av huden, er sannsynligheten for sensitivitet stor. Derfor settes de fleste hunder på et allergifritt fôr i en periode på 8 uker og deretter provokasjon med annet for/godbiter etterpå. Du får med deg skriftlig informasjon om dette.

Dag 2 på klinikken: Skånsom øreskylling 

Vi utfører øreskylling i videootoskop 2–4 dager etter innledende behandling. Hos oss på A-Vet har vi et spesielt øreskyllingsinstrument, som kalles Storz videootoskop. Dette er koblet til et kamera som hjelper oss til å «se» hele øregangen, inkludert trommehinnen. Dette instrumentet tar med seg temperert fysiologisk saltvann inn i øregangen og suger opp væsken igjen på en skånsom måte fra øregangen. Øregang og trommehinne blir renset godt uten at vi forstyrrer ørets egne immunmekanismer. Ørevideoskopet er utrolig skånsom for øregang og trommehinne. I tillegg kan vi vurdere trommehinnen på en helt annen måte enn med et vanlig otoskop.

Dersom hunden din har sopp i øret 

Hvis hunden har sopp i ørene, bruker vi medisin som legges inn i øregangen rett etter behandling og som skal ha effekt i 3 uker etterpå. Vi har veldig gode erfaringer med denne behandlingen. Det ser ut til at de fleste hundene med øresopp blir helt friske igjen uten noen videre form for ørebehandling, mens andre i tillegg trenger forebyggende behandling hjemme 2 dager i uken som ofte blir en livslang behandling.

Kontroll på klinikken etter øreskylling

7, 14 og 21 dager etter øreskyllingen kontrollerer vi øret med otoskop, og tar ut prøver for undersøkelse i mikroskop. Ut ifra funnene i mikroskopet vurderer vi om behandlingen fremdeles fungerer. Er resultatet vellykket ser vi inaktiv sopp i mikroskopet. Det er viktig å ha med i vurderingen i den videre behandlingen.

Ønsker du ikke øreskylling, men kun manuell ørerens?

For å kunne gi hunden din den beste behandlingen, vil vi undersøke og behandle ørene manuelt på klinikken 1 gang i uken, 2 -4 ganger totalt avhengig av alvorlighetsgrad. Å behandle en mer alvorlig ørebetennelse hjemme med daglige skyllinger vil sjelden gi varige resultater, og kan i noen tilfeller til og med forverre tilstanden fordi man tilfører fuktighet til øregangene.

Dyrlege bruker otoskop for å sjekke hundens øre.
Veterinær sjekker hundens øre med otoskop.

Langvarig ørebetennelse 

Hvis hunden din har gått med ørebetennelse i mer enn 12–14 dager, er det fare for utvikling av en sint bakterie som heter Pseudomonas. Dette er en bakterie som er resistent mot de fleste antibiotika. Den er slimete å ta på og har grønnlig farge. Ved pseudomonasinfeksjon bruker vi et eget behandlingsregime. 

Øreproblemer bør tas på alvor, da langvarig ørebetennelse som ikke blir behandlet kan føre til at øret skades permanent. Den vanligste årsaken til kroniske tilstander er at akutte problemstillinger ikke blir undersøkt tidlig i forløpet.

Hva skjer hvis ørebetennelsen ikke blir tilstrekkelig behandlet? 

Hvis ørebetennelse får gå ubehandlet over lengre tid, øker det risiko for at trommehinna sprekker og infeksjonen sprer seg til mellomøret. Det kan også føre til permanente skader i øregangen, noe som igjen vil føre til at hunden får større og større problemer med tiden. Hos spanielraser vil sekundære forandringer med arrvev i ørene og trange øreganger raskt kunne oppstå. Ørets normale funksjoner vil til slutt ikke lenger fungere og det vil være nødvendig med langsiktige tiltak eller omfattende operasjoner for å få situasjonen under kontroll.

Slik forebygger du ørebetennelsen hos hund  

 • Unngå å nappe håret fra øregangen. 
 • Ikke rens ørene for hyppig. Regelmessig rens 1–2 ganger i måneden er anbefalt.
 • Bruk en myk klut og en mild ørerens
 • Unngå for mye vann i ørene når du vasker hunden din. 
 • Sjekk huden og ørene hyppig!

Lær mer om øreskylling ved behandling av ørebetennelse 

Øreskylling med videootoskop er en særdeles effektiv og skånsom måte å rense ørene på, fordi vi eliminerer alt rusk og rask uten å skade huden i øregangen. I følgende video med tilhørende bilder bruker vi vårt øreskyllingsinstrument, Storz videootoskop.

I videoen kan man se hvordan vi bruker spyling, avsug og vinkling av instrumentet i øregangen for å fjerne en klump med gammel ørevoks. I tillegg fjerner vi rusk og rask som ligger langs kanalen og hår som vokser langt inne eller som kommer seg inn i øregangen fra utsiden. Dette gjøres med en skånsom børste. Vi har også muligheten til å bruke en tang hvis vi har behov for å gripe noe med presisjon.

Denne hunden har ekstern otitt, en inflammasjon av huden i den ytre øregangen. Hos hund kan ofte parasitter, fremmedlegeme eller allergier forårsake inflammasjonen. For å gjøre ting mer komplisert, kan ørets form gjøre en hund utsatt for ørebetennelse. En trangere øregang med eller uten en unaturlig mengde hår i ytre og/eller indre del av øregangen gir mindre ventilasjon og skaper vedvarende luftfuktighet. Dette svekker hudens barriere og blir mer utsatt for inflammasjoner. Inflammasjonen kan føre til produksjon av større mengder ørevoks og øresekret. Dette gir dårlig til ingen ventilasjon av øret og kan skape en kronisk ørebetennelse. 

A-Vet hjelper hunden din 

Din firbeinte venn fortjener kun det beste når det kommer til omsorg. Behandlinger av hund foregår alltid med fokus på kvalitet, og hos oss i A-Vet prioriterer vi alltid hundens helse og velvære. Vi forstår hvor viktig hunden din er og hjelper med alt fra rutinemessige helseundersøkelser til komplekse behandlingsforløp. Ta kontakt med oss hvis du har bruk for hjelp og rådgiving.