Vårt kirurgiteam

Vi utfører alt fra ukompliserte kastreringer til avanserte kirurgiske inngrep. Hos alle de ansatte som jobber på kirurgisk avdeling er faglig tyngde og videreutvikling viktig.

Elisabeth utfører det meste innen øyekirurgi -cornesskader, entropion, ektropion, cherry eye-blinkhinneknekk, distichiasis og ektopiske cilier (feilstilte øyehår). Hun har gått avanserte øyekirurgikurs i Toulouse i Frankrike og Madrid i Spania og lært seg ulike kirurgiske tilnærminger til problemene. Vi utfører det meste innen bløtveveskirurgi.

Operasjonsdyrepleierene/sykepleierne gjør de kliniske undersøkelsene, nødvendige billeddiagnostiske undersøkelser, preparering av pasientene for operasjon, anestesiovervåking og de bistår ved oppvåkning etter operasjonen. Vi monitorerer alltid våre pasienter før, under og etter inngrepet. Alle pasienter ligger på oksygen, og vi kontrollerer kontinuerlig puls, temperatur, respirasjon, oksygenmetning, blodtrykk og hjerterytmen (EKG) når de er i narkose. Alle dyr intuberes og tilføres oksygen under og etter operasjon.

Innholdsfortegnelse

Moderne operasjonssaler

Operasjonnsalene har topp moderne utstyr som hjelper teamet til å gjøre en presis jobb av høy kvalitet. Kirurgene trenger ofte avansert utstyr for å kunne utføre en god jobb. Vi har blant annet kirurgisk mikroskop av høy kvalitet som muliggjør øyekirurgisk behandling. A-Vet har to operasjonnsaler med moderne monitoreringsutstyr som gjør at vi kan overvåke pasientene under hele operasjonen. Vi jobber helt sterilt for å unngå komplikasjoner og infeksjoner i etterkant av operasjonen. Vi har også ventilator som puster for pasienten dersom pasienten ikke klarer å puste på egenhånd.

Europeiske prosedyrer

Vi jobber etter standardiserte europeiske undersøkelses -og behandlingsprosedyrer. Det er viktig for oss at kundene våre er fornøyde, og vi ønsker at alle våre kunder og firbeinte venner reiser hjem med en god opplevelse av oss.

En veterinær opererer på en katt.
A-Vet smådyrklinikk, Larvik. Photo av Preben Holm