I mange land er det vanlig med kastrering av hund, men i Norge er det med utgangspunkt i dyrevelferdsloven ikke tillatt med rutinemessig kirurgisk kastrering av hunder. Det er kun lov med kastrering dersom det er nødvendig av helsemessige årsaker hos hunden, eller av andre særskilte grunner.

Hvorfor kan kastrering av hund være nødvendig?

Det kan være ulike årsaker til hvorfor kastrering av hunden er nødvendig. Først og fremst kan kastreringen være medisinsk begrunnet, som for eksempel ved prostataproblemer, testikkelkreft eller diabetes. Også dersom hunden utviser hyperseksuell atferd og blir sterkt påvirket av å være i nærheten av tisper med løpetid, kan kastrering være aktuelt. Tegn på veldig sterk seksualdrift kan være redusert appetitt, urolighet og uling, og at den konstant forsøker å oppsøke tispa.

Det kan også være nødvendig å kastrere hunden av bruksmessige årsaker. For eksempel er det vanlig praksis å kastrere førerhunder. Uansett hva som er grunnlaget for kastreringen, må hunden til konsultasjon hos veterinær for å avgjøre om det er riktig. Book time for konsultasjon hos A-Vet her!

Innholdsfortegnelse

Kjemisk kastrasjon

Et alternativ til tradisjonell kirurgisk kastrering, er kjemisk kastrasjon hos hund. Dette gjøres ved hjelp av et hormonimplantat som settes under huden på hunden. Implantatet vil ha samme effekt på hundens hormonproduksjon som kirurgisk kastrering, men den er tidsbegrenset og vil avta etter et halvt års tid.

Kjemisk kastrasjon er derfor et godt alternativ for å kartlegge hvordan hunden reagerer atferdsmessig, før det eventuelt gjennomføres en kirurgisk kastrering. Dersom det foreligger medisinske årsaker hvor kastrering benyttes som behandling, er det ofte anbefalt med kirurgisk kastrering.

Kastrering av hund

Risiko ved kastrering av hund

Atferdsendringer

Mange vurderer kastrering som et alternativ for å regulere hundens atferd, spesielt om den er veldig aggressiv eller urolig. Selv om kastrering kan påvirke hormonelt styrt atferd, er det ikke nødvendigvis slik at kastrerte hunder automatisk blir roligere. Tvert imot kan hunden risikere å bli mer aggressiv, og man vil kunne oppnå bedre resultater ved trening og valg av riktig rase. Eventuelt kan man vurdere kjemisk kastrasjon som et alternativ dersom hunden har store atferdsproblemer og eier har prøvd alt annet. Inngrepet må likevel skje i samråd med veterinær.

Risiko for overvekt

Hundens hormonproduksjon påvirker både appetitt og forbrenning. Når hunden kastreres avtar produksjonen av de hormonene som virker sultdempende, samtidig som forbrenningen av energi blir lavere. En konsekvens av kastrering er derfor ofte overvekt, dersom eier ikke passer på og tilpasser hundens matvaner. Samtidig øker også risikoen for andre livsstilssykdommer som kan følge med overvekt, som for eksempel leddsykdommer. Likevel er det relativt lett å forebygge overvekt etter kastrering ved å velge riktig type og mengde fôr, samt sørge for tilstrekkelig mosjon og aktivitet.

Inkontinens og pelskvalitet

Selv om forekomsten er lav, er det en viss risiko for at hunden kan utvikle inkontinens, altså urinlekkasje, etter kastrering. Dette kan oppstå alt fra 10 måneder til flere år etter selve inngrepet. Noen hunder kan også få endringer i pelsen, hvor særlig mellom- og langhårede raser kan få endringer i underpelsen.

Hvordan ta vare på hunden etter kastrering

Etter at hunden er blitt kastrert er det viktig med postoperativ pleie. Vanligvis kan hunden dra hjem samme dag som operasjonen, og får med seg en resept på smertestillende som kan tas de første dagene. Hunden bør ikke være alene hjemme rett etter inngrepet, da den kan være litt sløve etter narkosen.

I etterkant av kastreringen vil hunden ha et sår med sting som kan tas ut etter 10 – 12 dager. Noen sår blir sydd med sting som forsvinner av seg selv, og trenger da ikke å tas ut. Mens såret gror er det viktig at hunden bruker krage for ikke å slikke på eller rive ut stingene, og de fleste hunder blir fort vant til kragen. De første 14 dagene er det også lurt å begrense aktivitet for ikke å belaste operasjonssåret for mye, og alle lufteturer bør forgå i bånd.

Kastrering av hund pris

Dersom du ønsker å få et prisoverslag på kastrering av hund eller annen behandling kan du ta kontakt her!