Indremedisinske utredninger

Vi har lang erfaring og høy kompetanse innenfor indremedisin, og utfører indremedisinske utredninger av alle slag. Laboratoriet vårt inneholder de aller fleste tester som en moderne dyreklinikk bør ha. Da vi har muligheten til å analysere våre egne prøver, slik at dyreeiere får prøvesvar raskt.

Innholdsfortegnelse

Vårt laboratorium:

 • Biokjemi: Vi analyserer et bredt spekter av parametre som forteller noe om tilstanden til indre organer som lever, nyrer og bukspyttkjertel.
 • Hormoner: Vi kan måle hormoner som thyroxin og fruktosamin.
 • Blodgasser: Vi kan måle karbondioksyd- og oksygenmengden, og dermed surhetsgraden, i blodet. Vi kan måle parametre som forteller oss hvilken væskebehandling dyret trenger. Dette gir oss mulighet til å evaluere og monitorere pasienter grundig før og under operasjoner.
 • Hematologi: Vi kan måle parametere knyttet til blodbanens hvite og røde blodceller. Vi kan også måle koagulasjonstiden hos pasienter med infeksjoner, blødninger eller rottegiftforgiftning. Vi kan også måle hematokrit.
 • Urinprøver: Vi foretar full undersøkelse av urinprøver, inkludert mikroskopisk undersøkelse. Vi kan via en maskin lese av urin-stix, noe som gir en standardisert og sikker avlesning.
 • CRP og SAA: Vi kan måle akuttfaseproteiner i blodbanen – dette forteller oss om dyret har en pågående infeksjon i kroppen, og kan i noen grad fortelle oss om dyret har en infeksjon forårsaket av bakterier eller virus.
 • Infeksjonssykdommer: Vi kan teste for ulike spesifikke infeksjoner som Borreliose, Erlichiose, Hjerteorm, Giardia, FIV/FeLV og Parvovirus.
 • Bildediagnostikk: Vi utfører røntgen og ultralyd.
 • Mikroskopi: Vi utfører mikroskopi av urinprøver, blodceller og tumorceller.
  Dyrking av bakterier og resistensundersøkelser kan også gjøres.