A-Vet er din lokale dyreklinikk i Larvik

Veterinærene på A-Vet Smådyrklinikk vil det beste for dyrene og deres eiere. Vi ønsker å være kjent for et høyt faglig nivå på våre veterinærtjenester og å ha stor bredde i vårt behandlingstilbud. Gode kundeopplevelser er svært viktig for oss, noe som kommer både kjæledyr og eiere til gode.

Dyrleger med lang og solid erfaring

Vår dyreklinikk har tatt vare på dyrene i Larvik i mer enn 19 år. Siden A-Vet ble etablert i 2004, har vi hatt fokus på utvikling av kunnskap gjennom etterutdanning og kursdeltagelse av våre dyktige veterinærer. Sammen med løpende investeringer i moderne utstyr til utredning og behandling av kjæledyr og sportsdyr har vi dermed kunnet sikre høy kvalitet på veterinære ytelser og service.

Spesialkompetanse i øyesykdommmer og øyekirurgi

Elisabeth er autorisert øyelyser med spisskompetanse i øyesykdommer og øyekirurgi. Hun utfører patella-undersøkelser og er godkjent patella-attest-utsteder. Elisabeth er også godkjent hjerteattest-utsteder på Cavalier King Charles Spaniel.

Henvisningsklinikk i Vestfold

A-Vet er mer enn bare din lokale dyrlege – vi mottar også henviste pasienter fra andre klinikker i hele fylket. I de kommende år vil vi fortsette med å utvikle oss faglig på dyreklinikken, samt modernisere de fysiske rammer som utgjør den travle hverdag på en av Vestfolds mest moderne veterinære klinikker.

Hvorfor velge oss?

  • Vi var tidligere TUD-sertifisert i regi av den norske veterinærforeningen, en ordning som opphørte f.o.m 1. mai 2022. Vi er nå sertifisert iht. Veterinærforeningens nye sertifiseringsordning, som er basert på ISO 9001:2015 for Kvalitetsledelse og norske myndighetskrav for klinikkdrift. Vi ble sertifisert i desember 2022 som den første klinikken i Vestfold, Buskerud og Telemark og foreløpig den eneste klinikken.
  • Vi har spisskompetanse innen øyesykdommer og øyekirurgi. Vi utfører øyelysing.
  • Vi utsteder patellaattester på alle raser og er også godkjent for å kunne skrive hjerteattest på Cavalier King Charles Spaniel
  • Vi jobber etter standardiserte europeiske undersøkelses -og behandlingsprosedyrer
  • Vi tilbyr det aller beste om det er enkel behandling eller komplisert /avansert operasjon som krever spesialkompetanse og det mest avanserte utstyr
  • Ved narkose er vi opptatt av å redusere risikoen for komplikasjoner til et minimum ved å bruke kyndige anestesi -dyrepleiere og avansert overvåkingsutstyr.
  • Vi har dagoppstalling for tidkrevende undersøkelser og behandling. Dette driftsopplegget er ressurskrevende, men gir stor trygghet for våre 2- og 4-beinte kunder.
Nytt og moderne medisinsk utstyr hos A-Vet
A-Vet smådyrklinikk, Larvik. Foto av Morten Rakke