Hvorfor det er så viktig med tannrøntgen til hunden og katten din!

Majoriteten av alle hunder og katter har eller har hatt tann- og/eller munnhuleproblem. Ved å ta røntgenbilder av tennene får vi informasjon som er nødvendig for å gi pasientene fullgod behandling.

Hevelse rundt øyet

At det er viktig med røntgen av tenner fikk vi virkelig erfare da Tyra kom inn pga en hevelse rundt øyet. Hevelsen forsvant like brått som den var kommet, men dukket opp rundt det andre øyet.

Hun ble undersøkt og hadde tilsynelatende fine tenner. Først når vi tok røntgen av tennene, så vi rotproblemene hennes. Røttene på rovtennene på hver side var oppsmuldret og smertefulle. Se bilde før og etter ekstraksjonen.

Den synlige delen av en tann, kronen, utgjør mindre enn 50 prosent av hele tanna. Det betyr at når vi ser og undersøker en tann har vi kun halve informasjonen vi trenger for å kunne si om den er frisk eller ikke. Med røntgenbilder av alle tennene og deres røtter får vi sett det som skjuler seg under tannkjøttet, og vi kan ta en helhetlig vurdering. En tann som ser frisk ut på ”overflaten”, kan altså være syk og vond.

Ved røntgen av tennene eller kjeve brukes relativt små strålefelt. Strålingen er rettet mot tann og kjeve, og det meste absorberes i kjeve. Denne stråledosen er lav, og spredt stråling ned til mageområdet er neglisjerbar. Derfor kan for eksempel Gravide trygt ta alle typer røntgen hos en tannlege.

Noen av problemer vi kan avdekke med røntgen:

  • Rotfrakturer
  • Tannfrakturer
  • Rotabscesser
  • Tannresorpsjoner
  • Beinvevsforandringer

Tannrøtter

Når vi oppdager en tann som er syk, er røntgen kritisk for behandling og videre oppfølgning, For eksempel er det viktig å se hvordan røttene ser ut for å kunne trekke dem på best mulig måte. Røntgen ved oppfølgning er nødvendig for å kunne si noe om fremgangen i behandlingen. Røntgenapparatet er vår og pasientens beste venn ved tannundersøkelser og behandlinger!

Røntgenbilder av hundetenner. tannrøntgen