Hjerteutredning

Hjerteutredning er et viktig behandlingstilbud for kjæledyr, og kan være med på å redde liv. Vi anbefaler hjerteutredning spesielt for pasienter med symptomer som for eksempel:

  • Pusteproblemer
  • Hoste
  • Nedsatt aktivitet
  • Besvimelsesanfall
  • Når veterinær ved vanlig klinisk undersøkelse finner en bilyd på hjerte, arytmi eller andre symptomer som gir mistanke om hjertesykdom.

Innholdsfortegnelse

Hvilke hunderaser er predisponerte for hjertesykdommer?

Flere hunderaser er genetisk predisponert for å utvikle visse typer hjertesykdommer. Her er noen av de rasene som ofte er assosiert med en økt risiko for hjertesykdommer:

 1. Cavalier King Charles Spaniel: Disse hundene har en høy forekomst av mitralinsuffisiens (mitralklaffsvikt), spesielt i alderdommen. Dette er en vanlig hjertesykdom hos eldre hunder.
 2. Boxer:

  Dilatert kardiomyopati er en hjertesykdom som er rapportert å være mer vanlig hos bokser enn noen andre raser.

 3. Doberman Pinscher:

  Dilatert kardiomyopati er også en bekymring hos denne rasen, selv om det kan være mindre vanlig sammenlignet med bokser.

 4. Great Dane:

  Great Danes er utsatt for dilatert kardiomyopati, en tilstand som påvirker hjertemuskelen og kan føre til svekket hjertefunksjon.

 5. Irsk ulvehund:

  Dilatert kardiomyopati har blitt observert hos irsk ulvehund, og det er en kjent genetisk predisposisjon i denne rasen.

 6. American cocker Spaniel:

  Disse rasene kan ha økt risiko for dilatert kardiomyopati.

Det er viktig å merke seg at selv om disse rasene er predisponerte, betyr det ikke nødvendigvis at alle individer av disse rasene vil utvikle hjertesykdommer. Miljøfaktorer, livsstil, ernæring og andre genetiske faktorer spiller også en rolle.

Hvilke katteraser er predisponerte for hjertesykdommer?

Flere katteraser er kjent for å ha en økt risiko for visse hjertesykdommer. Her er noen katteraser som er predisponert for å utvikle hjertesykdommer:

 1. Maine Coon:

  Maine Coon-katter er kjent for å ha en økt risiko for hypertrofisk kardiomyopati (HCM), som er en vanlig hjertesykdom hos katter. Det er en tilstand der hjertemuskelen blir fortykket, noe som kan påvirke hjertets pumpefunksjon.

 2. Ragdoll:

  Ragdoll-katter har også en økt risiko for hypertrofisk kardiomyopati, og denne tilstanden er en viktig bekymring innenfor denne rasen.

 3. Britisk korthår:

  Britiske korthårkatter kan være utsatt for kardiomyopati og andre hjertesykdommer.

 4. Sphynx:

  Sphynx-katter har en kjent predisposisjon for hypertrofisk kardiomyopati.

 5. Perser:

  Noen studier har antydet en økt risiko for kardiomyopati hos perserkatter.

 6. Norsk skogkatt:

  Denne rasen har også blitt rapportert å være utsatt for hypertrofisk kardiomyopati.

 7. Siameser:

  Siamesiske katter kan ha en økt risiko for kardiomyopati sammenlignet med noen andre raser.

Det er viktig å merke seg at hypertrofisk kardiomyopati ikke er begrenset til spesifikke raser, og den kan forekomme hos alle katter, uavhengig av rase. Imidlertid ser det ut til å være en arvelig komponent i mange tilfeller

I tillegg er det ikke uvanlig at hjertesykdommen plager eldre hunder av små raser og katter med høyt stoffskifte.

Hvordan foregår en hjerteutredning?

Vi foretar en grundig klinisk generell undersøkelse med fokus på auskultasjon av hjerte og lunger.
Deretter utfører vi en ultralydundersøkelse av hjerte og en elektrokardiografisk undersøkelse( EKG) og eventuelt røntgen av brystet.
Ultralyd av hjerte, som vanligvis heter ekkokardiografisk undersøkelse, er en veldig viktig del av hjertediagnostikken.

Vi kan vurdere struktur av hjerte med mange detaljer – hjertekamre, hovedpulsårer og klaffer i hjerte – og hvordan hjerte fungerer.

Hjertesykdommer som vi kan påvise med ultralyd er for eksempel:

   • Myxomatøs mitralklaffdegenerasjon
   • Dilatert kardiomyopati
   • Hypertrofisk kardiomyopati
   • Medfødte hjertefeil (persisterende ductus arteriosus (PDA), mitralklaff/trikuspidklaff dysplasi, aortastenose, pulmonalstenose) og andre.

Som regel bruker vi ingen narkose for å undersøke hjerte med ultralyd, men noen kjæledyr som er veldig stresset, redde eller aggressive trenger beroligende eller bedøvelse før undersøkelse.

Definisjon av de ulike hjertesykdommene vi kan avdekke med ultralyd

 1. Mitralklaffsvikt (Mitralinsuffisiens):

  Ultralyd kan vise lekkasje av blod gjennom mitralklaffen, som er vanlig hos eldre hunder og enkelte katter.

 2. Hypertrofisk kardiomyopati (HCM):

  En tilstand preget av fortykkelse av hjertemuskelen, spesielt i venstre ventrikkel. Det er ofte sett hos katter, spesielt raser som Maine Coon og Ragdoll.

 3. Dilatert kardiomyopati (DCM):

  En tilstand der hjertemuskelen blir utvidet og svekket. Det kan påvirke hunder, spesielt raser som Doberman Pinscher og bokser.

 4. Aortastenose: En innsnevring av utløpsveien fra venstre hjertekammer til aorta, som kan påvirke både hunder og katter.
 5. Persisterende ductus arteriosus (PDA): En medfødt hjertefeil der en viktig arteriell forbindelse (ductus arteriosus) ikke lukkes etter fødselen. Det er ofte sett hos valper og kattunger.
 6. Endokarditt: Betennelse i hjertets indre foring (endokardiet), som kan påvirke hjerteklaffer. Dette kan påvises ved å observere endringer i klaffemorfologi og funksjon.
 7. Perikarditt: Betennelse i perikardiet, den ytre membranen som omgir hjertet. Ultralyd kan bidra til å vise opphopning av væske i perikardiehulen.
Med MyLab™X9 ultrasound system gjør vi hjerteutredning på A-Vet Smådyrklinikk AS
MyLab™X9 ultrasound system på A-Vet Smådyrklinikk AS

Eksempel på en av de vanligste hjertesykdommene

Hva er mitralklaffsvikt (mitralinsuffisiens)?

Hjerteklaffen mellom venstre forkammer og venstre hjertekammer kalles mitralklaffen. Normalt sett skal denne forhindre tilbakestrømning av blod tilbake til venstre forkammer. Når det fårekommer tilbakestrøming har vi en mitralklaffsvikt.

Hensikten med mitralklaffen er å regulere blodets retning ved å forhindre tilbakestrømning til venstre forkammer under hjertets sammentrekning. Midlertid kan det oppstå problemer når mitralklaffen ikke utfører sin oppgave korrekt. Dette fenomenet, kjent som mitralklaffesvikt eller mitralklaffinsuffisiens, forekommer når klaffen tillater unormal tilbakestrømning av blod.

Årsaker til mitralklaffsvikt

Mitralklaffesvikt hos hunder, også kjent som degenerativ mitral klaffesykdom (DMVD) eller myxomatøs mitralklaffsykdom, er en vanlig hjertesykdom hos eldre hunder, spesielt små raser som Cavalier King Charles Spaniel, Dachshund, og Chihuahua. Her er noen av årsakene til mitralklaffesvikt hos hunder:

 1. Genetiske faktorer:

  Noen raser er genetisk predisponert for mitralklaffesvikt. Dette betyr at sykdommen kan være arvet, og hunder av visse raser kan være mer utsatt.

 2. Aldring:

  Mitralklaffesvikt er vanligvis assosiert med aldring hos hunder. Eldre hunder, spesielt de over syv år, har økt risiko for å utvikle denne tilstanden.

 3. Klaffedegenerasjon:

  Som hos mennesker kan klaffene i hjertet til hunder degenerere over tid. Dette kan føre til tap av elastisitet og tetthet i mitralklaffen.

 4. Kardiomyopati:

  Noen hunder kan utvikle kardiomyopati, en tilstand der hjertemuskelen blir svekket og utvidet. Dette kan påvirke mitralklaffens funksjon.

 5. Ervervede klaffesykdommer:

  Infeksjoner eller betennelser i hjertet kan føre til skade på mitralklaffen og resultere i mitralklaffesvikt.

 6. Feilernæring:

  Dietten til hunden kan også spille en rolle i utviklingen av hjertesykdommer. Manglende næringsstoffer eller feilbalansert kosthold kan påvirke hjertets helse.

Symptomer på mitralklaffesvikt

Det er viktig å merke seg at mitralklaffesvikt hos hunder ofte utvikler seg gradvis, og tidlige stadier kan være asymptomatiske. Symptomer som hoste, tretthet, nedsatt utholdenhet og pustevansker kan manifestere seg etter hvert som tilstanden utvikler seg.

Behandling

Behandlingen av mitralklaffsvikt hos hunder fokuserer vanligvis på å lindre symptomer, forbedre livskvaliteten og forlenge levetiden til dyret.

Det er viktig å merke seg at behandlingen vil variere fra hund til hund, avhengig av alvorlighetsgraden av mitralklaffsvikten og eventuelle andre underliggende tilstander. Regelmessig oppfølging med veterinæren er nødvendig for å justere behandlingsplanen etter behov og overvåke hundens respons på behandlingen. Hunder med mitralklaffsvikt krever ofte livslang behandling og omsorg for å opprettholde best mulig livskvalitet.

Langtidsutsikter

Det er viktig å forstå at mitralklaffsvikt er en kronisk tilstand, og behandlingen fokuserer ofte på å forbedre livskvaliteten og kontrollere symptomer. Veterinærer vil tilpasse behandlingsplanen basert på hundens individuelle behov og respons over tid. Hyppige veterinærkontroller og nøye overvåking er avgjørende for å tilpasse behandlingen og håndtere eventuelle endringer i hundens tilstand. Til tross for utfordringene kan mange hunder med mitralklaffsvikt leve et aktivt og givende liv med riktig omsorg.

EKG-undersøkelse

EKG anbefales hos pasienter som har rytmeforstyrrelser som ble funnet under auskultasjon av hjerte eller har en historikk med besvimelsesanfall eller problemer med fysisk aktivitet. EKG hjelper til å finne ut av forskjellige typer rytmeforstyrrelser samt planlegge videre diagnostikk og behandling.

Røntgendiagnostikk

Røntgen av brystet gir oss informasjon om hjertets størrelse og lungefunksjon. Hjerte kan bli større en vanlig ved enkelte hjertesykdommer. Det kan etter hvert oppstå lungeødem (vann i lungene) sekundært til hjertesykdommen, og det avleses på røntgen.

Holter – EKG

Noen ganger ønsker vi å registrere hjerterytmen over lengre tid. Vi benytter da Holter- EKG som gjør at vi kan registrere hjerterytmen over f.eks. et døgn. Vi setter på utstyret på klinikken og det benyttes en spesiell vest som hunden får på seg. Eier får grundig informasjon om aktivitetsnivå, samt at man fører en dagbok over aktivitetene. Kardiologen leser deretter av opptaket som er gjort og vurderer om behandling skal igangsettes.

Blodtrykksmåling

Blodtrykksmåling benyttes ofte i utredningen av hjertepasientene sammen med de andre undersøkelsene nevnt over. En spesiell mansjett tilknyttet blodtrykksmåleren settes rundt hundens/kattens labb eller hale. Veterinæren vil registrere målingene og tar det med i vurderingen når behandling skal foreskrives, f.eks. om det er behov for blodtrykkssenkende medisin.

Hjerteutredning før avl

Cavalier King Charles Spaniel er en hunderase som er mer disponert for hjertelidelser og det er anbefalt å utføre en hjerteundersøkelse før hunden brukes i avl. Hunderasen er per i dag forbudt å avle på. Det er planlagt å krysse rasen med en annen rase fra 2024, og da er det ønskelig å fortsette hjerteundersøkelsene.

Veterinær Elisabeth er godkjent for å utføre disse undersøkelsene på hund. Derfor kan du som oppdretter bestille hjerteundersøkelse av Cavalieren din hos oss før den skal brukes i avl.

Veterinær Magda har spesialkompetanse på hjertesykdommer og hjerteundersøkelse. 

Ønsker du å bestille time eller har du noen spørsmål rundt helsen til hunden din? Ta kontakt på tlf.: 33139840 eller post@a-vet.no. Du kan også bestille time hos oss enkelt på nett

Må hunden eller katten faste før undersøkelsen?

Det er som regel ikke behov for faste. Dersom hunden eller katten din blir veldig stresset hos veterinæren, kan det være lurt å kun gi halv frokost før kl. 8 i tilfelle det blir behov for en lett bedøvelse. Si gjerne ifra om dette når timeavtalen opprettes, da det i sjeldne tilfeller kan være aktuelt å gi beroligende medisin hjemme før undersøkelsen.

Forberedelse før hjerteundersøkelsen: følg med på pustefrekvensen

I dagene før konsultasjonen er det fint om du kan telle pustefrekvensen et par dager når hunden/ katten sover. Det gjøres ved å telle antall innpust per minutt. Benytt deg av klokke med sekundviser evt. egnet App på smarttelefon (Cardialis, heart 2 heart).

Det letteste er å se på hvor mage ganger magen løfter seg i løpet av ett minutt.

Det er også fint om du kan tenke over om hunden/katten din har nedsatt aktivitetsnivå, unormal hoste eller endret pustemønster.

Hva koster hjerteundersøkelse hos veterinær? 

Pris på hjerteutredning av hund eller katt er avhengig av hvor mye som skal gjøres. Veiledende pris kan innhentes fra vår resepsjon, og dere vil få et prisoverslag etter innledende konsultasjon. Noen ganger er det behov for videre undersøkelser som blodprøver og røntgendiagnostikk. Veterinæren vil diskutere det med dere i forkant. Prisoverslag signeres digitalt eller i vår resepsjon.

Les mer om andre behandlingstilbud i klinikken vår her!

Ekkokardiografi, undersøkelse av hjertet med ultralyd. Farge-Doppler gir informasjon om retning på blodstrømmer.
Spektral Doppler gir også informasjon om hastigheten av blodstrømmen. Ved mitralklaffsvikt kan man se økt hastighet av blodstrømmen gjennom klaffen, spesielt når hjertet prøver å kompensere for lekkasjen ved å pumpe mer blod.