Grønn stær hos hund og katt også kjent som glaukom er en smertefull tilstand som resulterer i økt trykk i øyet som skyldes en unormal drenering av øyekammervæske. Det høye trykket kan skade netthinnen og synsnerven og etter hvert føre til blindhet.

Innholdsfortegnelse

Skrevet av vår veterinær

Grønn stær

På denne siden kan du lese om grønn stær-heretter kalt glaukom, om hvordan det oppstår, symptomer og behandling.


Hvorfor og hvordan oppstår glaukom?

I et friskt øye produseres væske hele tiden, denne dreneres ut gjennom øyekammervinkelen mellom regbuehinnen og hornhinnen. Væsken tar med seg næringsstoffer inn til øyet og frakter avfallsstoffer ut av øyet. Normalt er det en fin balanse mellom væske inn og ut av øyet. Forskyves denne balansen endres trykket i øyet. Ved glaukom er dreneringsforholdene i kammervinkelen redusert eller blokkert. Glaukom kan ha ulike former og deles inn i primært og sekundært glaukom. Primært glaukom oppstår i ulike aldre hos disponerte raser og anses som arvelig. Ikke alle disponerte hunder får glaukom, men utvikles denne sykdommen, vil det angå begge øyne men ofte til litt forskjellig tid. Gjennomsnittlig tar det 9. mndr. fra glaukom utvikles på ett øye til det kommer på det andre øyet.


Hvordan vet vi at øyekammervinkelen er unormal?

Gonioskopi er en undersøkelse som gjør det mulig å vurdere om hunden har anlegg for å utvikle primær trangvinkel- glaukom, «grønn stær». Vi sjekker øyekammervinkelen og vurderer om trabeklene er unormale. Gonioskopi utføres sammen med ordinær øyelysing ved hjelp av lokalbedøvelse og en spesiell linse som legges på øyet». Noen hunder må gis litt beroligende før undersøkelsen.

Gonioskopi av hund med en linse på øyet.
Her har Atella får en linse på øyet under gonioskopi undersøkelsen - Foto av Hans Jacob Beck

Forskjellige former for glaukom

Åpenvinkel -og trangvinkelglaukom

Primært glaukom deles inn i åpenvinkel -og trangvinkelglaukom. Raser som er kjent for å ha trange vinkler bør undersøkes hvert 3. år inntil 7 års alder av øyelyser fordi vinkelen kan forverres med økende alder. Alle typer Basset, Engelsk springer spaniel, Flatcoated retriever, Samojed, Siberian husky, Amerikansk cocker spaniel, Bouvier de flandres, Leonberger, Blodhund, Chow Chow, Border Collie, Golden retriever, Glen of Imaal terrier, Langhåret vorstehhund, Shiba, Welsh springer spaniel, Dandy Dinmont Terrier, Dutch Shepherd (Rough Hair), Entlebucher Mountain Dog, Magyar Viszla og Tatra Mountain dog er eksempler på raser som kan være disponerte. En fullstendig oversikt finner du på Ecvo.org Hunderaser som er kjent for å kunne ha åpenvinkelglaukom (POAG- primary open angle glaukom) kan i de fleste tilfelle gentestes. Oversikt over mulighetene finner du på Ecvo.org. Grå og sort elghund, Bassetrasene samt Beagle kan ha åpenvinkelglaukom.

Sekundært glaukom

Sekundært glaukom utvikles når andre øyesykdommer fører til redusert drenasje gjennom kammervinkelen som for eks betennelse i øyeeplet, ved linseløsning, og når fibrin eller glass-legemet tetter til drenasjen, blødninger, pigmentinnvekst i trabeklene (Cairn Terrier) og svulster i øyet. Sekundært glaukom kan ramme alle raser. Hunder som er disponerte for primært glaukom og som får en øyesykdom bør sjekkes raskere av øyelyser enn andre hunder fordi drenasjeforholdene allerede er dårligere og andre sykdommer i øyet øker risikoen for utvikling av glaukom.


Hvilke symptomer er de mest vanlige?

I begynnelsen vil man kunne se at hunden kniper litt med øyet og kanskje har økt tåreproduksjon. Øyet blir rødt og smertefullt. Pupillen øker i størrelse, og hornhinna (det blanke laget ytterst i øyet) vil etter hvert bli grålig. Etter hvert blir hunden blind. Hvis trykket har vært høyt over tid, kan hele øyeeplet bli forstørret.


Hvordan behandles glaukom?

Glaukom er en svært smertefull tilstand med begrensede behandlingsalternativer når sykdommen først opptrer. Kartlegging av disponerte individer og forebyggende tiltak i avlsarbeidet er derfor avgjørende for å opprettholde god øyehelse hos raser hvor sykdommen forekommer.


Trykksenkende midler

Primær trangvinklet glaukom angår alltid begge øyne ofte til forskjellig tid. Kan forsøksvis behandles med trykksenkende midler og holdes i sjakk i en periode dersom trykket stabiliseres på et akseptabelt nivå < 25mmHg. Etterhvert vil det oppstå toleranse mot det trykksenkende midlet, og da er det ikke lenger mulig å kontrollere trykket med medisiner.

Primær trangvinklet glaukom ender altså ofte med fjerning av det affiserte (syke) øyet når trykksenkede midlene ikke lenger har effekt. Og etter gjennomsnittlig 9 måneder vil også det andre øyet bli affisert (sykt).

Laserkirurgi (transscleral fotokoagulasjon)

Laserkirurgi utføres hos oss på A-Vet. Forutsetningen er at synspapillen en intakt. Vi kan laserbehandle både det syke øyet og bruke laser som forebyggende behandling på det «friske» øyet. Vi bruker to ulike håndstykker og ulik styrke når vi behandler et «friskt» og et «sykt» øye. Behandlingen må mest sannsynlig gjentas årlig. Vi har siden november 2022 tilbudt laserbehandling (transscleral fotokoagulasjon) og har foreløpig gode erfaringer. Ved sekundært glaukom er det viktig å behandle primærårsaken i tillegg til trykksenkende midler i en periode.Laserbehandling ved glaukom kan vurderes som den eneste trykksenkende behandling eller som supplement til behandling med dråper.


Hvem kan laserbehandles?

Målet for laserbehandlingen er å senke produksjonen av kammervæske. Det gjøres ved å laserbehandle trabeklene der produksjonen av kammervæske foregår. Laserbehandling av dette området er mulig bare om vinkelen er tilstrekkelig åpen og om hornhinnen er så klar at øyeveterinæren kan se nødvendige detaljer. Derfor vil de øyne ikke kunne behandles som har vanskelig tilgjengelig eller skadet kammervinkel, betennelsesforandringer eller uklar hornhinne. Derfor der det viktig at hunden eller katten for-undersøkes (gonioskoperes) av øyeveterinær før eventuell laser- behandling planlegges.


Hvordan foregår laserbehandlingen?

Etter en utvidet helsesjekk med blodprøver for en grundig vurdering av pasientens helsestatus, gis en bedøvelsessprøyte (likegladhetssprøyte). Pasienten blir lagt på oksygen, og kobles til monitoreringsutstyr. Anestesiansvarlig dyrepleier gir innledende narkose. Hva slags narkose som gis avhenger av pasientens helsetilstand. Deretter laserbehandles kammervinkelen med opptil 25 laserpunkter etter egen prosedyre. Pasienten kan reise hjem etter behandling, og det skal ikke være smerter forbundet med selve inngrepet. Medisiner som tas mot glaukom skal ikke avsluttes etter behandlingen, og som oftest dryppes det i tillegg med betennelsesdempende medisin i minst 3-7 dager etterpå. Tidspunkt for kontroll bestemmes individuelt. Da vurderes også eventuell videre medisinering.


Hvor god er behandlingen?

Effekten og varigheten av laserbehandlingen bestemmes hovedsakelig av glaukomtype og utførelse. Dråpebehandling som suppleres med bruk av laser har også god effekt, og det forekommer at medisineringen kan reduseres. Behandling med laser kan gjøres to ganger i hvert øye, med tre måneders mellomrom. Laseren har egenskaper som gjør at behandlingen kan gjentas flere ganger, fordi overlappende behandling kan gi ytterligere effekt og ikke skade trabekelverket. Iflg våre tyske kollegaer med lang erfaring er det som oftest nødvendig med gjentatt behandling hvert år.

Kan laserbehandling skade øyet?

Laserbehandling kan noen ganger føre gi ytterligere betennelse i øyet. Enkelte ganger kan det oppstå en trykkøkning i øyet noen timer etter behandlingen, men bare sjeldent i en grad som medfører forverring av den glaukomskaden som allerede eksisterer iflg våre tyske kollegaer. Trykkøkning kan for en stor del unngås ved riktig innstilling av laseren og riktig mengde og intensitet av behandlingen.


Ordforklaringer

Kammervinkel

Kammervinkel er vinkelen som dannes av hornhinnen (cornea) fortil og regnbuehinnen (iris) baktil i øyets forkammer. Kammervinkelen skal normalt være åpen, slik at kammervannet kan dreneres gjennom trabekelverket. Hos noen kan kammervinkelen være trang og disponere for en type grønn stær kalt trangvinkelglaukom.


Måltrykket

Måltrykket (et trykknivå der glaukomskaden antas ikke å forverre seg) bestemmes ved å bedømme mange faktorer. Generelt bør trykket senkes med 30% etter første behandling. All behandling som fører til et trykk på < 25 mmHg ved kontroll er tilfredsstillende.


Trabekler-Trabekelverk

Trabekelverket er et spesielt oppbygd vev av fine porer som ligger i kammervinkelen i øyets
fremdre del. Kammervannet dreneres gjennom disse porerne over i blodkretsløpet. De
vanligste formene for grønn stær skyldes sannsynligvis forsnevring av disse porene.