Hvorfor anbefaler vi forsikring?

Din hund eller katt kan utsettes for en ulykke eller bli alvorlig syk. Veterinærbehandlingen finansieres ikke gjennom skatter og avgifter som hos mennesker. Kostnadene hos veterinæren kan fort bli høye. Gjennom en forsikring kan du få dekket mesteparten av kostnadene til veterinærutgifter av sykdom eller ulykke.

Du kan også få dekket rehabilitering etter sykdom eller skade og utgifter til reseptbelagte medisiner hos flere forsikringsselskap. Blandingshunder og huskatter kan forsikres.

Gjør god reseach

Forsikringsselskapene har ofte en normal og en utvidet forsikring og prisforskjellen er ofte ikke stor selv om dekningen er betraktelig større på den utvidede varianten. Forsikringen gjelder til dyret er 10-13 år avhengig av forsikringsselskap.

Prisene og hva som kan dekkes varierer fra selskap til selskap. Derfor er det lurt å ringe rundt å forhøre seg. Sjekk dine behov før du bestemmer deg. Det er viktig å merke seg maksimal forsikringssum og hvor stor egenandelen er. Kr 10 000 i forsikringssum kan høres mye ut, men for et brudd eller en operasjon om natten vil summen bli langt høyere. Prisene kan variere fra ca 85 kr pr måned for veterinærforsikring av katt og 185 kr pr måned for hundeforsikring (2015).

Livsforsikring

I tillegg til veterinærutgifter, kan du få livsforsikring som kan gi erstatning dersom dyret dør. Du kan få dekket medisinutgifter og tannutgifter pga skade hos enkelte selskap men ikke hos alle. Rehabilitering og kreftbehandling er også mulig å få dekket hos enkelte selskap. Det finnes spesialforsikringer for oppdrettere, jegere og de som konkurrerer med hund.

Katt med blå øyne. Forsikring hund katt
A-Vet Smådyrklinikk AS