Borreliose er en alvorlig bakteriesykdom som overføres med skogflått-bitt. Forekomsten av borreliabakterier er størst i Agder, Telemark og Vestfold.

 
Borreliavaksine kan redde liv.

Borreliabakterien, som overføres via flåttbitt, kan føre til den alvorlige sykdommen Lyme disease hos hund og katt. Ikke alle dyr som blir smitttet av borreliose, utvikler sykdommen. Lyme disease kan gi leddbetennelse, muskelsmerter, feber og nedsatt spiselyst. I kroniske tilfeller kan hud, hjertet, nyrer og nervesystemet affiseres.

Få Borreliavaksine hos veterinær

Borreliose er svært alvorlig. Her på dyreklinikken vår har vi mer enn 10 tilfeller av borreliose pr. år og 1-2 hunder hos oss dør årlig som følge av organsvikt fordi pasienten kommer for sent inn til behandling.

Vanligvis beskytter vi hundene våre mot bakterien ved å bruke ulike forebyggende flåttmiddel, men vi tilbyr også en vaksine mot borreliose. Vaksinen hindrer ikke flåtten i å feste seg på hunden, men beskytter mot selve sykdommen. Det første året gis to vaksiner med 3-4 ukers mellomrom. Det er lurt å vaksinere i vinter/vårmånedene for å tilpasse vaksineringstidspunkt med flåttsesongen.Deretter vaksineres hunden 1. gang i året for å holde seg beskyttet.