Når flåtten er aktiv sitter den gjerne på et gresstrå og venter på at et passende pattedyr skal passere. Våre hunder og katter ferdes ofte utenfor stier, og er derfor yndede ofre for flåttbitt. Flått finnes i de fleste deler av verden, og det er til nå identifisert mer enn 900 arter.

De mange flåttartene har ulik geografisk utbredelse, og viktigst i Norge er skogflåtten (Ixodes ricinus). Denne flåtten er også kjent under andre navn, deriblant hanntikk, skaubjønn eller tege. Den kan bære med seg en rekke bakterier og virus som kan overføres til dyr og mennesker og forårsake sykdom.

Hvilke flåttbårne sykdommer kan hund og katt få?

Den vanligste er Borrelia-bakterien, som forårsaker Lyme borreliose (LB). Flåtten kan også være infisert med andre smittestoff som kan gi sykdommene babesiose (”blodpiss”), anaplasmose (“sjodogg”) og flåttbåren encefalitt (TBE). En rekke faktorer, deriblant økt forekomst av rådyr, gjengroing av vegetasjon og klimaendringer, har ført til at mengden flått har økt i løpet av de siste tiårene. Det er også indikasjoner på at flåtten etablerer seg på nye steder i landet. Dette har medført en økning i antall sykdomstilfeller, både av LB og av andre flåttbårne sykdommer.

Fjern flåtten raskt

Svært få flåttbitt resulterer i sykdom, men både hunder og katter som blir bitt av flått kan bli smittet med en flåttbåren sykdom. Jo raskere en flått som har bitt seg fast i dyret fjernes, jo mindre er risikoen for smitteoverføring fra flåtten.

Hos menneske gir 1- 2 av 100 flåttbitt sykdom. Ca 10 % av hunder med flåttbitt kan utvikle sykdom. Jo flere flåttbitt de får, jo større blir risikoen. Hos oss har vi erfart at gårdshunder uten beskyttelse har størst risiko for utvikling av flåttbårne sykdommer. En undersøkelse viste at en hund med ca 150 flåttbitt utviklet sykdom i 75 % av tilfellene.

Forebyggende flåttmiddel til hund og katt

Her i Vestfold har vi dessverre mye flått, derfor anbefaler vi at du benytter deg av forebyggende flåttmiddel til hund og katt. Selv om du benytter deg av flåttmiddel, er det viktig at du sjekker dyret ditt for flått ofte – da har du nemlig en god sjanse til å fjerne flåtten før den har fått tid til å feste seg. Forebyggende flåttmiddel til hund fås reseptfritt på apoteket. Du behøver resept fra veterinær for alle typer forebyggende flåttmiddel til katt.

Forebyggende vaksine mot Borreliose

Vi anbefaler våre kunder å ta Borreliavaksinen. Borreliose er en alvorlig bakteriesykdom som overføres med skogflått-bitt. Borrelia kan utvikle seg til Lyme disease, som kan gi leddbetennelse, muskelsmerter, feber og nedsatt spiselyst. I kroniske tilfeller kan hud, hjertet, nyrer og nervesystemet affiseres. Pasienter som kommer for sent inn til behandling kan oppleve organsvikt.

Symptomer på flåttbitt

Det finnes flere ulike flåttbitt symptomer. Leddbettennelse, feber, tretthet, nedsatt prestasjonsevne er de vanligste symptomene hos hund. 

Det kan komme en hard klump etter flåttbitt, samt et lite sår. Det hende behandling av såret er nødvendig dersom det har kommet på et ømfintlig område som for eksempel rundt øyet. Behandlingen vil korte heling prosessen og lindre kløe som kan skape irritasjon. 

Når bør du kontakte veterinær?

  • Dersom du ønsker forebyggende flåttmidler til hund eller katt
  • Dersom du ønsker å vaksinere hunden din mot borreliose
  • Dersom du mistenker flåttbåren sykdom hos hund eller katt
Flått på gresstrå. Flåttbitt