Redusert nyretilstand – Fanconi syndrom

Iblant dukker sjeldnere syndrom opp på klinikken. Nylig fikk vi inn en pasient som hadde fått stilt diagnosen Fanconi syndrom ved en annen klinikk, men de manglet noe av spesialutstyret til å følge den opp og dermed havnet den i våre hender. Jeg kommer tilbake til denne pasienten senere i innlegget.

Innholdsfortegnelse

Fanconi syndrom er en tilstand der hunden får redusert nyretilstand og det resulterer i en endret reabsorpsjon av blant annet glukose, aminosyrer, bikarbonat, kalium og fosfat. Dette kan få alvorlige konsekvenser dersom det går ubehandlet. Syre-base reguleringen kommer i ubalanse fordi nyrene skiller ut viktige elektrolytter som er elementære for å holde denne i balanse.

Tisser og drikker mye

Hovedårsaken til at eier merker noe er galt er fordi hunden tisser og drikker mye. Dette kalles på fagspråket polyuri og polydipsi. Har man mistanke om dette så er det viktig å ta kontakt med en veterinær som kan utrede årsaken til dette.

Kan ramme alle raser

Redusert nyrefunksjon kan være arvelig betinget hos enkelte raser, som Basenji, shiba inu og andre små raser. Det er derimot vanligere at den er ervervet og kan derfor ramme alle raser. Mekanismen bak denne sykdommen er lite kjent, men det antas at det er en sammenheng mellom Fanconi syndrom og tørkete godbiter. Felles for rapportene som viser denne sammenhengen er at godbitene er av tørket kylling, and eller søtpotet og er importert fra Asia. Denne typen ervervet sykdom har vist seg å stort sett være forbigående, i varierende grad. Den kan vare fra noen uker til flere måneder, men noen kan også få permanent nyreskade

Noen vanlige symptomer og tegn på Fanconi syndrom hos hunder inkluderer:

  1. Økt tørst (polydipsi): Hunden vil drikke mer vann enn normalt på grunn av økt utskillelse av vann i urinen.

  2. Økt urinering (polyuri): Hyppig vannlating følger ofte økt tørst.

  3. Sukker i urinen (glukosuri): Fanconi syndrom fører til at glukose (sukker) lekker ut i urinen, noe som kan oppdages ved urinprøver.

  4. Tynnere hunder: På grunn av tapet av næringsstoffer og elektrolytter i urinen, kan hunden gradvis gå ned i vekt og bli tynnere.

  5. Elektrolyttubalanse: Lavt nivå av kalium (hypokalemi), lavt fosfor og metabolsk acidose kan også forekomme hos hunder med Fanconi syndrom.

  6. Dehydrering: På grunn av økt vannlating og tap av elektrolytter kan dehydrering være et problem.

Vår pasient Nelly

Nå tilbake til vår pasient Nelly, en liten hund på 4 år som brått fikk sin verden snudd opp ned. Eier la merke til at hun hadde begynt å tisse og drikke store mengder. Hun ble fra en annen lokal klinikk henvist til NMBU i Oslo, men ble etterhvert skrevet ut derfra for å komme hjem til eierne som bor i Larvik.

Siden en stor del av både diagnostisering og monitorering går ut på å måle blodgassverdier ble hunden videresendt til oss her på A-Vet da vi innehar nødvendig utstyr for dette. Som flere tusen andre FS pasienter hadde også Nelly fått tørkede godbiter av kylling. Dessverre var det en ting som gjorde hennes situasjon ekstra komplisert, Nelly var nemlig drektig da diagnosen ble stilt. Det var lenge usikkert om hun ville være istand til å gå igjennom en fødsel og ikke minst være diegivende mor da dette krever mye energi.

En Pomeranian får drypp i poten på grunn av redusert nyretilstand. Fanconi syndrom.

 Tapper liten valp

Nelly hadde redusert allmenntilstand, drakk og tisset store mengder da hun kom til oss. Hun lå i begynnelsen på intravenøs væske hver dag, men vi så at hun etterhvert klarte seg mer og mer på egenhånd. Ukene gikk og prøvene så heldigvis bedre og bedre ut. Selv om planlagt keisersnitt hadde vært det tryggeste for Nelly ble det av flere grunner til at hun skulle gå igjennom en vanlig fødsel. En døgnåpen klinikk stod klare til å bistå dersom det skulle oppstå komplikasjoner. Hun kom seg greit igjennom fødselen, men valpen var dessverre dødfødt.

Nelly var veldig tapper etter tapet av valpen og er nå nesten helt tilbake til sitt gamle jeg. De siste prøvene har også vist at Nelly nå er nesten helt frisk. Vi må derfor si at dette ble en aldri så liten solskinnshistorie allikevel!

En veterinær sitter ved siden av en brun hund og holder rundt den.

Elisabeth er veterinær og autorisert øyelyser med spesialisering innen øyekirurgi, samt videreutdanning innen indremedisin, generell kirurgi, oral kirurgi og ultralyd fra European School for Advanced Veterinary Studies i Toulouse.