Ikke la hunder bade i vann som er farget – de drikker av det!

Det kan være mange årsaker til oppkast og diare hos dyr. En av årsakene som ikke er så kjent er blågrønnalger som lever i innsjøer, brakkvann og sjøvann som hunden får i seg ved å bade eller drikke vannet. Akkurat nå er det mye mer blågrønnalger enn normalt på grunn av varmebølgen på Østlandet i sommer.

Innholdsfortegnelse

Hva er blågrønnalger?

Blågrønnalger, til tross for navnet, er faktisk ikke alger, men bakterier som produserer cyanotoksiner, en gift som kan forårsake symptomer hos både dyr og mennesker. Disse blågrønnalgene finnes naturlig i jord, luft og vann, men de har også evnen til å blomstre opp i elver, innsjøer og hav. Det er viktig å være oppmerksom på blågrønnalgene og deres potensielle helseeffekter når man ferdes i nærheten av vannområder der de kan forekomme.

Hva er symptomene ?

Symptomene avhenger av hvor mye og hva slags algetoksiner/algebakterier hunden har fått i seg.  Små hunder får ofte mer uttalte symptomer enn store hunder.

Allmenn uro og skjelvinger er de symptomene som oftest opptrer først når en hund har fått i seg vann med algetoksiner. En del toksiner kan være svært irriterende for hud og slimhinner.

Symptomer som oppkast eller diaré, i blant med litt blod, kan oppstå raskt etter en algeforgiftning.

Andre symptomer kan være bleke slimhinner, svakhet, respirasjonsbesvær og dårlig koordinasjon som eventuelt kan gå over i kramper. Hunder som utsettes for en større mengde giftalger kan vise symptomer allerede 15-60 minutter etter inntaket eller badet.

Golden retriever bader i blågrønne alger. Se opp for blågrønnalger!

Kan katter også bli forgiftet?

Katter forgiftes som regel ikke fordi de bader sjelden og unngår dermed å drikke algevann.

Hva kan du gjøre selv?

Det viktigste er at du kommer deg så fort du kan til dyrlege for behandling.

Hva gjør veterinæren?

Hos veterinæren er raskt behandling nødvendig og går blant annet ut på å få bort algene fra huden ved en avspyling eller et bad. Dersom hunden har drukket vann med giftalger, fremkalles eventuelt oppkast hos veterinæren.

Øvrig behandling er intravenøs væskebehandling for å opprettholde sirkulasjonen og  blodtrykket og for å forhindre eventuell sjokkutvikling. Dersom hunden får kramper gis krampestillende medisiner direkte i blodet. Blodprøve analyseres for å få en status på de indre organene, først og fremst lever og nyre.

Etterbehandling

Leverens funksjon kan bli nedsatt etter algeforgiftning. Vanligvis anbefales det en kontroll etter en uke uker for å sjekke leveren med en ny blodprøve. Fram til kontrollen bør hunden unngå mosjon og trening.

Dersom hunden har overlevd den akutte krisen etter en algeforgiftning, er prognosen for å bli helt frisk, god.

Lurer du på om du selv kan bade? Unngå det hvis du ser slike fargede belter, flak, klumper eller skum. For å være helt trygg i en innsjø, skal du ifølge Folkehelseinstituttet kunne se bunnen på 1 meters dyp.

Flere blogginnlegg

Elisabeth er veterinær og autorisert øyelyser med spesialisering innen øyekirurgi, samt videreutdanning innen indremedisin, generell kirurgi, oral kirurgi og ultralyd fra European School for Advanced Veterinary Studies i Toulouse.