Forgiftninger av rottegift, giftig sopp og råtten frukt

Høsten har kommet for fullt. Med synkende temperaturer vil gnagere trekke inn for å finne et varmt sted for vinteren. I kjellere, låver, hus og hytter melder de sin ankomst. Dessverre vil mange da ty til gift for å bekjempe skadedyrene. Dette fører til at en mus eller rotter som har fått i seg gift kan løpe videre ut av huset og bli spist av familiens hund eller katt. Dette er en vanlig årsak til besøk hos dyreklinikker på høsten. I mange tilfeller har hunder spist mus – eller rottegift direkte der den er satt ut og inntaket kan være enda større.

Innholdsfortegnelse

Ved mistanke om at din hund eller katt har fått i seg mus – eller rottegift bør du kontakte veterinær snarest mulig. Har du informasjon om selve giften så oppfordres det til å ta med det også. Er det kort tid etter eventuelt inntak kan det gis brekkmiddel. Opptak av gift i kroppen vil da være minimalt og dyret er sannsynligvis utenfor fare. Andre ganger er det ikke kjent at dyret har fått i seg gift og mistanken kommer ikke før symptomene begynner å melde seg.

Rottegift (superwarfariner) virker blodfortynnende og forstyrrer blodkoaguleringen. Dette resulterer i indre blødninger og de første symptomene kan være vanskelig å registrere. De nye rottegiftene (superwarfariner) er farligere enn de gamle (warfariner) som ble skilt mye raskere ut av kroppen. Superwarfariner blir lagret i kroppen, hovedsakelig i leveren, og gir skade over lengre tid fordi de skilles ut svært sakte.

Symptomer på forgiftning

Symptomer på forgiftning kommer gjerne ikke før noen dager etter inntak. Hunden kan være slapp, kaste opp blod eller blø spontant fra nese eller andre slimhinner. Diagnosen stilles ved hjelp av blodprøver. Det finnes ingen spesifikk motgift. Det vil gis støttebehandling i form av K-vitaminer for å gjenopprette koaguleringsevnen til blodet. Hvis det konstateres at tilstanden er livstruende vil det være nødvendig med blodoverføring.

Avslutningsvis vil vi oppfordre til å bruke feller fremfor gift for å bekjempe skadedyr. Ved mistanke om inntak av gift, kontakt veterinær snarest! Husk at symptomene kan være uspesifikke, ikke nøl med å ta kontakt dersom du er i tvil.

Rød fluesopp (Amanita Muscaria) vokser på bakken. Høstens forgiftninger

Giftige sopper

Høsten bringer med seg en rekke sopper som både dyr og mennesker bør være forsiktige med å konsumere. Blant disse finnes det flere giftige varianter som kan føre til ulike symptomer avhengig av sopparten. Fra mildere mage-tarmforstyrrelser til hyppig oppkast, diaré og til og med alvorlige nevrologiske symptomer – konsekvensene kan være livstruende. Dessuten varierer den tiden det tar før symptomene oppstår etter soppinntak betydelig, alt fra noen få minutter til flere dager.

Dersom du har en hund som har en tendens til å spise alt den kommer over, bør du være ekstra oppmerksom når du ferdes i skog og mark. Hvis du ser at hunden din spiser en sopp som du er usikker på om er giftig, er det viktig å (hvis mulig) dokumentere soppen og ta kontakt med veterinær for å få en vurdering.

De fleste forgiftninger starter med oppkast eller diaré som de første symptomene. Noen få sopptyper, som for eksempel giftslørsopp, er ekstra farlige, da selv små mengder kan forårsake nyresvikt. Ved mistanke om forgiftning vil veterinæren administrere medisinsk kull og væskebehandling for å redusere eventuelle giftvirkninger i blodet. Det blir også tatt blodprøver for å vurdere nyre- og leverfunksjonen til hunden.

Giftige sopper

Høsten bringer med seg en rekke sopper som både dyr og mennesker bør være forsiktige med å konsumere. Blant disse finnes det flere giftige varianter som kan føre til ulike symptomer avhengig av sopparten. Fra mildere mage-tarmforstyrrelser til hyppig oppkast, diaré og til og med alvorlige nevrologiske symptomer – konsekvensene kan være livstruende. Dessuten varierer den tiden det tar før symptomene oppstår etter soppinntak betydelig, alt fra noen få minutter til flere dager.

Dersom du har en hund som har en tendens til å spise alt den kommer over, bør du være ekstra oppmerksom når du ferdes i skog og mark. Hvis du ser at hunden din spiser en sopp som du er usikker på om er giftig, er det viktig å (hvis mulig) dokumentere soppen og ta kontakt med veterinær for å få en vurdering.

De fleste forgiftninger starter med oppkast eller diaré som de første symptomene. Noen få sopptyper, som for eksempel giftslørsopp, er ekstra farlige, da selv små mengder kan forårsake nyresvikt. Ved mistanke om forgiftning vil veterinæren administrere medisinsk kull og væskebehandling for å redusere eventuelle giftvirkninger i blodet. Det blir også tatt blodprøver for å vurdere nyre- og leverfunksjonen til hunden.

Giftige sopper

Høsten bringer med seg en rekke sopper som både dyr og mennesker bør være forsiktige med å konsumere. Blant disse finnes det flere giftige varianter som kan føre til ulike symptomer avhengig av sopparten. Fra mildere mage-tarmforstyrrelser til hyppig oppkast, diaré og til og med alvorlige nevrologiske symptomer – konsekvensene kan være livstruende. Dessuten varierer den tiden det tar før symptomene oppstår etter soppinntak betydelig, alt fra noen få minutter til flere dager.

Dersom du har en hund som har en tendens til å spise alt den kommer over, bør du være ekstra oppmerksom når du ferdes i skog og mark. Hvis du ser at hunden din spiser en sopp som du er usikker på om er giftig, er det viktig å (hvis mulig) dokumentere soppen og ta kontakt med veterinær for å få en vurdering.

De fleste forgiftninger starter med oppkast eller diaré som de første symptomene. Noen få sopptyper, som for eksempel giftslørsopp, er ekstra farlige, da selv små mengder kan forårsake nyresvikt. Ved mistanke om forgiftning vil veterinæren administrere medisinsk kull og væskebehandling for å redusere eventuelle giftvirkninger i blodet. Det blir også tatt blodprøver for å vurdere nyre- og leverfunksjonen til hunden.

Epler på bakken kan ha en muggsopp som produserer soppgiften patulin. Nedfallsfrukt kan være giftig

Farlig og råtten frukt

Over til en helt annen type sopp, nemlig muggsopp. Det florerer av nedfallsfrukt på høsten og flere arter muggsopp kan vokse på råtne epler. Muggsoppgifter (mykotoksiner) som penitremer kan gi akutte nevrologiske forgiftningssymptomer i form av oppkast, sikling, skjelvinger mm. Symptomene kommer vanligvis 15 min til 2 timer etter inntak, men kan også komme senere. Ved alvorlig forgiftning kan det i verste fall resultere i kramper og død.

Ved kjent inntak eller mistanke om at hunden har spist tydelig råtten frukt skal man kontakte veterinær snarest. Behandling må startes så tidlig som mulig og være aggressiv for å minimere symptomer. Om det er kjent inntak for kort tid siden og ingen nevrologiske symptomer kan man gi brekkmiddel. Ellers er det symptomatisk behandling og støttebehandling som igangsettes.

Mange hunder kan synes at eplene er fristende da muggsoppen verken smaker eller lukter vondt. Vi mennesker bør også utvise varsomhet da muggsoppen lett sprer seg i hele eplet, det hjelper ikke å skjære bort den råtne delen. Muggsoppen er også veldig hardfør og tåler frysing, koking og safting.

Fjern og kast de råtne eplene og hold dem unna både mennesker og dyr!

En veterinær sitter ved siden av en brun hund og holder rundt den.

Elisabeth er veterinær og autorisert øyelyser med spesialisering innen øyekirurgi, samt videreutdanning innen indremedisin, generell kirurgi, oral kirurgi og ultralyd fra European School for Advanced Veterinary Studies i Toulouse.