Katarakt, eller grå stær, hos hund er en tilstand der linsen i øyet blir uklar. De grå flekkene som oppstår på hundens øyne skyldes endringer i proteinene, kalt krystalliner, som utgjør linsens struktur. Jo større område som preges av disse flekkene betyr desto dårligere syn. Over tid kan dette utvikle seg til blindhet. Les videre for å finne ut mer om grå stær hos hund og hvordan det kan behandles. 

Innholdsfortegnelse

Ulike typer grå stær hos hunder 

Primær grå stær

Denne varianten av grå stær er arvelig, som vil si at sykdommen arves videre til valpene av syke foreldredyr. Primær grå stær er mer vanlig hos enkelte hunderaser enn andre. For eksempel ser man hyppigere forekomst hos raser som blant annet cocker spaniel og husky. Hunder med primær grå stær frarådes å brukes til avl. 

Sekundær grå stær 

Sekundær grå stær oppstår som følge av annen sykdom. For eksempel som følge av en fysisk skade som kloring fra katt, diabetes, grønn stær, øyebetennelse eller progressiv retinal atrofi (PRA). 

Sammenheng mellom grå stær og diabetes hos hund

Flere hunder som lider av diabetes, også kjent som sukkersyke, kan utvikle grå stær (katarakt) til tross for grundig oppfølging. Utviklingen av denne tilstanden kan variere, noen opplever en rask reduksjon av synsevnen eller til og med blindhet. Andre hunder kan oppleve en mer gradvis utvikling av grå stær, men kan likevel ende opp blinde. Enkelte peker på at dårlig regulering av insulin kan øke risikoen for kataraktutvikling, men selv hunder med velregulert insulin kan være utsatt for denne tilstanden.

Operasjon hos hunder med diabetes og katarakt

Kirurgisk inngrep anbefales for hunder med diabetes som utvikler grå stær. Disse hundene er gode kandidater for operasjon, og til tross for at kataraktkirurgi alltid innebærer en viss risiko for komplikasjoner, ser det ut til at risikoen er lavere for hunder med diabetes sammenlignet med andre tilfeller.

Grå stær hos hund.
Figur 11.8 (Fortsettelse) (G) Hypermoden: Hele linsen er grå stær, men linsevolumet er redusert. Den fremre linseoverflaten kan være uregelmessig og rynket. Tapetal refleksjon og syn er vanligvis fraværende. Linseindusert iridosyklitt er vanligvis tilstede. Legg merke til ciliær rødhet som indikerer iridosyklitt. (H) Hypermodent: Resorberende linsemateriale vil ofte få et «glitrende» utseende i en hypermoden grå stær. (1) Hypermodent: I dette eksemplet på en hypermoden grå stær har det meste av linsematerialet resorbert seg og etterlater bare en snert av «glitrende» partikler og kapselplakk.

Tegn og symptomer på grå stær hos hunden 

Nedsatt og dårlig syn kan gå hardt utover hundens livskvalitet, og er dessverre vanskelig for hunden å kommunisere. Et klart symptom på grå stær er at man kan se at øyet får et slags gråskjær. Hundene vil også kunne oppleve nedsatt syn, særlig i mørket. For å oppdage om Fido ser dårligere, kan du se etter atferdsendringer som for eksempel at den blir lettere skremt når du kommer bak den, den krasjer eller stanger inn i ting eller blir urolig i mørket. 

Ofte kan det ta opptil flere år fra de grå flekkene først begynner å oppstå, til synet blir betraktelig nedsatt. 

Nysgjerrig på om hunder ser de samme fargene som oss mennesker? Les mer her.

Behandling

I tilfeller der grå stær resulterer i betydelig redusert synsevne eller blindhet, kan det være nødvendig med kirurgi. Denne operasjonen involverer fjerning av den uklare linsen, som deretter erstattes med en kunstig linse. Kirurgisk inngrep for grå stær hos hunder følger samme prinsipper som i menneskelig kataraktkirurgi, men med noen distinkte forskjeller. Komplikasjonsrisikoen er noe høyere, og oppfølgingen er mer omfattende for hunder. Dette skyldes blant annet at hunder har en større og mer reaktiv linsestruktur sammenlignet med mennesker.

Tidlig behandling av grå stær hos hund

Prognosene er vanligvis positive for yngre hunder (under 8 år) samt for hunder med diabetes, uavhengig av alder. Risikoen for komplikasjoner øker dersom hunden har hatt grå stær over lengre tid, og linsen begynner å bli for moden, samtidig som øyet allerede er irritert. Derfor er det av betydning å søke behandling tidlig, helst mens netthinnen fortsatt har en viss grad av synlighet.

Øyelysing hos A-Vet 

Øyelysing er en omfattende øyeundersøkelse både av øynenes omgivelser og overflater, samt av strukturene inne i øynene. Her vil vi kunne avsløre både grå stær (katarakt), samt andre lidelser i netthinnen og fremre del av øyet.

Hos A-Vet sitter vi på spesialkompetanse innen øyekirurgi. Vår øyelyser, Elisabeth Bjørnestad, har gjennomført etterutdanning ved European School for Advanced Veterinary Studies og er spesialisert på dette feltet. I tillegg har klinikken investert i nødvendig utstyr som muliggjør utførelse av avanserte operasjoner. Dette inkluderer et kirurgisk mikroskop som anvendes ved alle øyeinngrep, for å sikre presis håndtering av vev og instrumenter. 

Dersom du mistenker at hunden din har nedsatt synsevne eller viser tegn til andre plager relatert til øynene, kan du enkelt bestille time for øyelysing på knappen under.

Flere blogginnlegg

Elisabeth er veterinær og autorisert øyelyser med spesialisering innen øyekirurgi, samt videreutdanning innen indremedisin, generell kirurgi, oral kirurgi og ultralyd fra European School for Advanced Veterinary Studies i Toulouse.