Epileptiske anfall er en kompleks og bekymringsfull tilstand som kan ramme firbeinte, så vel som oss tobeinte. Disse anfallene kan variere i intensitet og type, avhengig av hvilken del av hjernen som påvirkes. Det er viktig for deg som eier å forstå de ulike aspektene ved epilepsi hos hund, blant annet årsaker, symptomer og hvordan det behandles.

Innholdsfortegnelse

Hva er epilepsi?

Epilepsi hos hund er en samlebetegnelse for ulike typer anfall som skyldes unormal elektrisk aktivitet i hjernen. Hunden kan få plutselige, ukontrollerte anfall, med eller uten tap av bevissthet.

Epileptiske anfall kan deles inn i to hovedkategorier: fokale og generaliserte anfall. Hvilken type anfall en hund opplever, avhenger av omfanget av hjernens påvirkning.

  • Fokale anfall: Disse anfallene påvirker bare en del av hundens kropp. Symptomer kan være begrenset til en spesifikk kroppsdel, og hunden kan oppleve ufrivillige bevegelser eller endringer i oppførsel i denne delen av kroppen.
  • Generaliserte anfall: Her påvirker anfallet hele kroppen. Hundens symptomer er mer omfattende, og den kan oppleve stivhet, rykninger eller kramper i hele kroppen. Dette kan også involvere tap av bevissthet og andre dramatiske symptomer.

Symptomer og atferdsendringer ved epilepsi hos hund

Hos noen hunder kan man legge merke til endringer i atferd før et anfall kommer. For eksempel kan de bli mer kontaktsøkende og urolige. Under selve anfallet vil hunden som regel vise episodiske, ufrivillige bevegelser eller oppførsel, som ofte fører til stivhet, rykninger eller kramper. Det er ikke uvanlig at hunden sikler, urinerer eller defekerer under et anfall. Etter anfallet kan hunden virke urolig, forvirret eller til og med aggressiv. 

Når skal jeg kontakte veterinær? 

Hvis hunden din opplever et krampeanfall, er det viktig å ta kontakt med en veterinær umiddelbart. Dersom krampeanfallet varer i mer enn 5 minutter, bør du oppsøke veterinær umiddelbart. I tillegg bør du dra direkte til veterinæren hvis hunden opplever flere anfall på samme dag.

I vår veterinærklinikk i Larvik prioriterer vi alltid akutte tilfeller, og vi har enkel timebestilling på nett.

Ulike typer epilepsi hos hunder

Epilepsi kan ha forskjellige årsaker, og det er viktig å forstå de ulike typene:

  • Idiopatisk epilepsi: Dette er en betegnelse på epileptiske anfall hos hunder med en kjent genetisk predisposisjon for tilstanden. Idiopatisk epilepsi er den vanligste årsaken til epileptiske anfall hos hunder og er ofte knyttet til genetiske faktorer.

  • Strukturell epilepsi: Strukturell epilepsi er betegnelsen på anfall som oppstår som følge av påviste eller mistenkte strukturelle endringer i hjernen. Årsakene kan inkludere hjernetumorer eller tidligere hodeskader.

  • Ukjent årsak: Noen anfall har ingen identifisert årsak og er ikke assosiert med strukturell skade i hjernen.
En nova scotia duck tolling retriever står i skogen med tunga ute. Epilepsi hos hund.

Diagnose og behandling av hunder med epilepsi

Idiopatisk epilepsi er en utelukkelsesdiagnose, som vil si at diagnosen stilles ved at andre mulige årsaker til anfall utelukkes. Veterinæren gjennomfører en grundig klinisk og nevrologisk undersøkelse, inkludert blod- og urinprøver. Videre diagnostiske tester, som røntgen, ultralyd, CT, MR og ryggmargsvæskeprøver, kan også være nødvendige for å få en fullstendig oversikt over hundens tilstand.

Behandlingen av epilepsi varierer avhengig av anfallsfrekvens og alvorlighetsgrad. Hvis hunden opplever hyppige anfall, klusteranfall eller langvarige anfall, vil behandling vurderes. Målet med behandlingen er å redusere antall anfall og deres varighet. Det er altså ikke slik at behandling er ensbetydende med at hunden aldri får et nytt anfall. 

Det finnes ulike medisiner tilgjengelig for behandling av epilepsi hos hunder. Noen vanlige preparater inkluderer fenobarbital, imepitoin, kaliumbromid og levetiracetam. Det er viktig å forstå at ikke alle hunder responderer godt på medisinering, og bivirkninger kan forekomme. Her er det viktig at dosering av medisin justeres etter behov, og at behandlingsforløp legges opp i samråd mellom eier og veterinær. 

Oppsummering

Epilepsi er en kompleks tilstand, og det er individuelt hvordan hunder påvirkes. Å forstå seg på sykdommen gjennom å lære om de forskjellige typene anfall, årsaker, diagnostiske metoder og behandlingsalternativer er viktig for deg som hundeeier. Å jobbe tett med en erfaren veterinær vil bidra til å gi best mulig omsorg for hunder som lider av epilepsi, og sikre at de får den behandlingen de trenger for å leve et godt liv.

Flere blogginnlegg

Elisabeth er veterinær og autorisert øyelyser med spesialisering innen øyekirurgi, samt videreutdanning innen indremedisin, generell kirurgi, oral kirurgi og ultralyd fra European School for Advanced Veterinary Studies i Toulouse.