Katt som halter

  • Post author:
  • Post category:Katt
  • Post last modified:20/03/2023
  • Reading time:4 mins read

Opplever du at din katt halter? Årsakene kan være så mangt, og halthet hos katt kan forekomme i varierende grad. Noen ganger er årsaken innlysende, dersom katten for eksempel har…

Fortsett å leseKatt som halter