Maine Coon katt

Behandling av alvorlig hornhinneskade hos katt

Skogskatten Viktor fikk en alvorlig hornhinneskade

Siden vi har spisskompetanse innen øyekirurgi, får vi ofte inn dyr med hornhinneskader. Slike skader kan være utfordrende og vanskelig å behandle, spesielt om eier har ventet lenge med å gå til veterinæren.

Henvist til oss

For en tid tilbake ble Viktor, en Norsk Skogskatt, henvist til oss fra en dyreklinikk i Tønsberg. Han hadde et stort og dypt hornhinnesår som ikke ville gro. Såret ble bare dypere og dypere, så nå hastet det med å komme i gang med behandlingen.

Alvorlig hornhinneskade hos katten ViktorMaine coon med skade på øyet

Hornhinnen består av flere lag og når såret blir dypt, er det alltid fare for ruptur. Om det skjer må øyet fjernes. Viktors øyeskade gikk helt inn til det innerste hornhinnelaget, da han ble henvist til oss.

Alvorlig hornhinneskade hos katt
Maine Coon katt

Behov for kirurgi

Viktor ble behandlet både medikamentelt og kirurgisk hos oss. Etter tre uker hadde såret grodd helt fint. I ettertid har hornhinnen blitt litt matt, men Viktor ser nesten like godt som han gjorde tidligere! Og det beste av alt – hornhinnen vil bli mer transparent etterhvert.

Viktig å finne skadeårsaken

Det er alltid viktig å finne ut hva som forårsaket en øyeskade, men når det har gått lang tid er ikke det så enkelt å stadfeste. Årsaken for Viktors skade var mest sannsynlig et traume med bakteriell sekundærinfeksjon.

+ posts

Elisabeth er veterinær og autorisert øyelyser med spesialisering innen øyekirurgi, samt videreutdanning innen indremedisin, generell kirurgi, oral kirurgi og ultralyd fra European School for Advanced Veterinary Studies i Toulouse.

Elisabeth Bjørnestad

Elisabeth er veterinær og autorisert øyelyser med spesialisering innen øyekirurgi, samt videreutdanning innen indremedisin, generell kirurgi, oral kirurgi og ultralyd fra European School for Advanced Veterinary Studies i Toulouse.