Beroligende til hund og katt

Hos oss setter legger vi stor vekt på at våre pasienter ikke skal oppleve smerte eller redsel forbundet med undersøkelser og behandling. Derfor tilbyr vi beroligende til hund og katt ved blodprøvetakning eller mindre undersøkelser. Vi unngår helst å tvinge redde dyr gjennom prosedyrer som kan oppleves ubehagelig for å gjennomføre grundig diagnostikk. En uheldig opplevelse hos dyrlegen kan gjøre at alle andre besøk etter dette blir stressende og ubehagelig for pasienten.

Valg av narkose til dyr

Ved kirurgiske inngrep kreves det at dyret ligger i narkose. Valg av narkosemiddel er individuelt, og blir vurdert ut i fra dyrets rase, alder, allmenntilstand samt type kirurgi. Det er meget viktig at det tas en grundig vurdering rundt hvilken type narkose dyret skal ha, for å sikre at dyret ligger trygt i anestesi.

Vi kan velge mellom å gi narkosemiddelet i form av gass som dyret inhalerer eller narkose i væskeform som gis intravenøst via en venflon. Begge typer gir dyp anestesi og relativt kort oppvåkning, men pasienten vil alltid være noe redusert i en kort periode etter narkosen.

Et trygt medisinsk team

I tillegg til kirurgen vil det alltid være en dyrepleier tilstede som overvåker anestesien til pasienten under operasjonen. Å ha en ekstra medhjelper under et inngrep minsker risikoen for komplikasjoner, men man må være klar over at narkose uansett medfører en viss risiko for pasienten. Anestesidyrepleieren overvåker respirasjon, blodtrykk, oksygenmetning i blodet, hjertefrekvens og hjertets tilstand på EKG under hele inngrepet. Det kan oppstå komplikasjoner under anestesi, som for eksempel at dyret får lavt blodtrykk. Da må vi iverksette tiltak som væskebehandling for å korrigere blodtrykket. Dette kan medføre ekstra kostnader for eier.

Kontinuerlig overvåking

Etter operasjonen legges pasienten tilbake i oppholdsburet sitt på en madrass og pakkes godt inn i tepper for å ikke tape varme. Dyret er under kontinuerlig overvåking før, under og etter operasjonen. Ingen dyr sendes sovende hjem fra oss på A-Vet smådyrklinikk.

En hund får oksigen under en operasjon
A-Vet smådyrklinikk, Larvik. Photo by Morten Rakke